Představujeme: Luboš Průša

19. 5. 2012

JUDr. Luboš Průša
Narozen 10. 8. 1966 v Písku.

Vzdělání:
1972-1980 ZŠ v Záhoří u Písku
1980-1984 gymnázium v Písku
1984-1988 Právnická fakulta UK Praha, státní závěrečná zkouška, rigorózní zkouška

Praxe:
1988-1991 podnikový právník
1988-1989 vojenská prez.služba
1991-1994 tajemník Městského úřadu Písek
1994-1998 místostarosta města Písek
1998-2006 starosta města Písku
2000-2006 neuvolněný člen rady Jihočeského kraje, člen zastupitelstva Jihočeského kraje
2007 – dosud ředitel krajského úřadu Jč.kraje
2001-2006 místopředseda Svazu měst a obcí ČR, předseda Komory měst a legislativní komise SMO
2004-2006 člen a náhradník Výboru regionů EU za Českou republiku.

V letech 1988-1989 člen KSČ, 1998-2009 člen ODS a v současné době od ledna 2012 člen politického hnutí Jihočeši 2012. V komunálních volbách 2010 kandidoval úspěšně jako bezpartijní na kandidátní listině SNK-ED do zastupitelstva města Písku.

Má značné zkušenosti s komunální a regionální problematikou, řídil v pozicích předsedy představenstva a dozorčí rady celou řadu místních a regionálních podniků (např. ROS Strakonice, Stavby města Písku, Odpady Písek, předseda dozorčí rady Nemocnice Písek, Centrum kultury Písek, Sladovna Písek apod). Za tuto činnost nikdy nepobíral odměnu.

Významně se podílel na organizaci výstavby průmyslové zóny v Písku a na budování úseků komunikace R4 a obchvatu města Písku, pracoval a dosud pracuje ve Sdružení podporujícím výstavbu komunikace D3 a R4.

Vytvořil některá systémová řešení, která byla později převzata i jinými obcemi a městy, zejména v oblasti bytové správy, prodeje bytů, přidělování bytů, budování infrastruktury v obcích pro obytné stavby, v oblasti správy a rozvoje vodovodů a kanalizací v obcích, zajištění veřejného pořádku v obcích (tzv. protihlukové vyhlášky), uspořádání vztahů obcí v oblasti katastru nemovitostí (osvobození obcí od poplatku za výpisy z katastru nemovitostí, navracení historického majetku obcí).

Organizoval obnovu města po povodních 2002, podílel se na zhotovení místních a regionálních plánů obnovy po živelných katastrofách v letech 2006, 2007 (orkán Kyrill) a v roce 2009.

Na krajské úrovni se podílel na úspěšné transformaci krajských nemocnic v roce 2005, pracoval v komisi pro přípravu nového zákona o Šumavě, podílel se na přípravě současného programu rozvoje kraje, zajistil ošetření veřejné podpory dle pravidel EU u krajských nemocnic, čímž bylo umožněno čerpání prostředků pro jihočeské nemocnice z Operačního programu Životní prostředí.

V současné době se podílí na činnosti pracovní skupiny ministerstva vnitra pro přípravu nového zákona o úřednících, v minulosti pracoval v obdobných skupinách pro přípravu nového správního řádu a stavebního zákona.

Podílel se na založení euroregionu Silva Nortica, v současné době intenzivně napomáhá vzniku evropského regionu Dunaj-Vltava. Přispěl rovněž k nastartování procesu obnovy revitalizace Orlické přehradní nádrže.

Jako poradce pro otázky místní správy se podílel na vzniku obecních samospráv v Gruzii a Tadžikistánu.

Je ženatý, s manželkou Ivanou mají dvě dcery, které studují vysokou školu.

Mezi jeho záliby patří především sport (fotbal, hokej, cyklistika), historická literatura, filozofie,historie práva, zkoumání otázek veřejné správy a regionálního rozvoje.

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

Související články:

Obrázek k článku Kandidátku Jihočechů 2012 povede Luboš Průša

Kandidátku Jihočechů 2012 povede Luboš Průša

18. 5. 2012

Shromáždění členů a registrovaných příznivců hnutí Jihočeši 2012 za účasti zástupců partnerských hnutí Občané pro Budějovice a Tábor 2020 včera sestavilo kandidátní listinu pro podzimní krajské volby. Povede ji Luboš Průša, bývalý starosta Písku a současný ředitel krajského úřadu.

©2012-2024 Jihočeši 2012