Ke vzniku záchranného fondu

7. 6. 2012

Dobrý den, dámy a pánové. Pečlivě jsem naslouchal panu ministrovi zahraničí. Snažil se nás přesvědčit o tom, že ESM není v rozporu s primárním právem Evropské unie. Chtěl bych jej ujistit, že to vím. To ovšem, pane ministře zahraničí, prostřednictvím předsedajícího, neznamená, že smlouva ESM není v rozporu se zdravým rozumem. A o této výhradě bude můj projev.

A věřte, budu se ve svém projevu zabývat pouze jednou jedinou věcí – a připadá mi v naprosto příkrém rozporu s obezřetností, s principy obezřetnosti, obezřetného investování a obezřetně vydávaných závazků jakéhokoli subjektu, jakékoli země, člověka, soustátí – aby země, již zadlužené až po uši, země, jejichž dluhy přesahují jejich národní kapacity – tedy schopnosti splatit, přijímaly jakékoli další budoucí závazky, kterými se zavazují vytvořit novou právnickou osobu – akciová společnost Evropský stabilizační mechanismus, Táži se tedy i vás prostřednictvím předsedajícího, pane ministře zahraničí, zda byste chtěl být akcionářem, podílníkem na akciové společnosti, kde vedle vás by byly dalšími akcionáři a tedy firmu spoluzakládaly jednotlivci, či země, či soustátí, o nichž byste věděl, že již dnes jejich dluhy převyšují národní majetek, jsou zadluženy na 120, 128, 123, 136 a více procent, a že staré dluhy splácejí pouze tak, že přijímají dluhy nové… Odpovím vám. Vy sám jako člověk, vy sám jako po generace vašich předků pověřený správce vašeho rodinného majetku byste nic takového neučinil. Proč však něco takového mají činit země. Proč něco takového má činit Evropa ve své bláhové honbě za budoucím ekonomických růstem. Platí snad pro stát a soustátí jiná pravidlo racionality a obezřetnosti?

Nová smlouva – Evropský stabilizační mechanismus – není smlouvou o fiskální stabilizaci a není smlouvou o boji proti dluhům. Evropský stabilizační mechanismus je smlouvou dluhů. Evropský stabilizační mechanismus se má stát novým evropským finančním náboženstvím, v němž v dluzích sice svobodni budeme, ale v odpovědnosti za ně však viníky hledat budeme až v dlouhé vzdálené budoucnosti, v budoucnosti, kde na poli politické odpovědnosti již nebudou ti, kteří tuto zrůdnost stvořili.

Dluhy, ekonomický růst financovaný dluhy a dluhy vytvářející je v rozporu se základy naší civilizace. Je v příkrém rozporu s křesťansko židovským filosofickým a náboženským základem evropského prostoru a je v rozporu s jeho historickými základy. Ocituji z projektu ESM, a.s.: "Členové ESM se tímto dokumentem neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv…" – zdůrazňuji a podtrhuji slovíčko jakýkoliv – "kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do sedmi dnů." Tolik z textu dokumentu ESM.

Zadlužené země, některé tedy zadlužené až po okraj akceptovatelného rizika, po okraj schopnosti unést úrokové náklady ve svých rozpočtech a neschopny splácet dluhy staré, takové Řecko prosím splácí staré dluhy z půjček, které mu poskytuje Evropská unie, a kéž by bylo příkladem země poslední, respektive první a poslední, takto ohroženy jsou i národní ekonomiky jiných zemí, tedy neschopny splácet dluhy staré jinak než dluhy novými, jiné zmítající se v hospodářských problémech se tady v tomto dokumentu tedy zavazují, stávají věřiteli, v novém dluhovém dobrodružství – akciové společnosti Evropský stabilizační mechanismus.

Považte jen prosím – projekt – firma ESM a její vážnost – stojí, či má stát na smluvním příslibu již předlužených zemí, po uši předlužených zemí a jiných téměř zadlužených zemí, tedy téměř zadlužených z pohledu jejich poměru národních dluhů a hrubého domácího produktu, že budou-li vyzvány, splní svou povinnost – rozuměj – přijmou tedy dluhy nové. Projekt na fiskální rozpočtovou stabilizaci evropského prostoru zavazuje účastníky této dohody, aby stabilizovali Evropu, a že ve jménu splnění povinnosti ve stabilizačním projektu si přijmou dluhy nové. Považte jen! Projekt bojující proti dluhům bude nutit své účastníky brát si nové dluhy, neb jinak ani činit nemohou....

Toto nové dluhové náboženství – ESM – tento pokus o hymnus nové evropské finanční stability je podvod! ESM je podvodem na naší současnosti a hrozbou naší, tedy evropské budoucnosti! ESM je pokus o kvalifikovaný finanční podvod! Zadlužené země, jindy i předlužené země, se vedle těch zdravých stávají efektivními věřiteli a očekává se, že své závazky splní, a jediné, čím ručí tomuto projektu, jsou jejich přísliby s naprosto nulovou bonitou, protože tím ručením jsou jejich vlastní dluhy resp. předlužené národní ekonomiky.

Přijetím tohoto projektu říká Evropa, celá generace politiků, jediné: "Nejsme ochotni slevit ze svého apetitu, nejsme schopni bojovat s dluhy tím, že je přestaneme vytvářet, nejsme ochotni říci svým voličům, jak velký je nesoulad mezi zdroji naší společnosti a naší spotřebou. Namísto toho vytvoříme naprosto unikátní instituci s unikátním mechanismem ochrany. Vytvoříme však falešnou schránku ESM a její zástupce vybavíme imunitou, zárukou beztrestnosti a množstvím jiných výhod."

Jakkoli tedy sdílím postoje pana ministra zahraničí a souhlasím s ním v hodnocení, že projekt ESM není v rozporu s primárním právem, chci jej upozornit, že projekt ESM je v rozporu se zdravým rozumem, a očekávám od něj jako od člověka, zda tedy přijme tu výzvu a odpoví mi, zda by on, jako člověk, jako Karel Schwarzenberg, správce rodinného dědictví, přijal tu báječnou příležitost a nakoupil si akcie akciové společnosti, kde dalšími podílníky na tomto projektu by byli jiní akcionáři, o nichž už ve chvíli transakce ví, že jejich zadlužení přesahuje jejich národní zdroje. Čekám jeho odpověď a těším se na tuto příležitost.

Děkuji.

Michal Doktor

Michal Doktor

ekonom
56 let, Lišov

Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).

©2012-2024 Jihočeši 2012