A pak že to nejde...

16. 5. 2013 Jihočeši 2012
Ilustrační obrázek

Dílčího úspěchu dosáhli Jihočeši 2012 v kauze tzv. Rámcové smlouvy ČEZ s Jihočeským krajem. Na dnešním zasedání krajského zastupitelstva hejtman Jiří Zimola po čtyřech letech tvrzení, že zveřejňování příjemců není možné, a po ročním nátlaku Jihočechů 2012 a médií informoval zastupitele, že s ČEZ zveřejňování konečně dojednal. Zároveň však ČSSD a KSČM odmítly konstruktivní návrhy Jihočechů 2012, jak plnění Rámcové smlouvy ještě více zprůhlednit a zefektivnit. Koalice také odmítla připravit konkrétní plán, jak bude vedení Jihočeského kraje vyjednávat další kompenzace za rozšíření Jaderné elektrárny Temelín, tedy především urychlení výstavby silnice D3, R3 a R4.

Zastupitelstvo s koaliční většinou ČSSD a KSČM se dnes napodruhé konečně odhodlalo zabývat se Rámcovou smlouvou ČEZ a návrhy Jihočechů 2012 jednomyslně zařadilo na program jednání. V diskusi pak hejtman Jiří Zimola informoval zastupitele, že před dvěma dny absolvoval jednání s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem a dohodli se, že všechny příští příjemce příspěvků podle Rámcové smlouvy bude ČEZ již zveřejňovat. Hejtman dále smlouvu, kterou v roce 2009 připravil spolu s tehdejším vicehejtmanem Martinem Kubou, označil za "skvělý úspěch", ale zároveň konstatoval, že je „gentlemanská“ a nenároková. Tedy, že je kraj v podstatě vydán v libovůli ČEZ.

Jihočeši 2012 o „skvělém úspěchu“ přesvědčeni nejsou, Jihočeský kraj mohl za souhlas s rozšířením JE Temelín vyzískat větší kompenzace. A na rozdíl od hejtmana vidí ve smlouvě velmi konkrétní závazky, na jejichž plnění je třeba trvat (např. prováděcí plány, jejichž neexistence za předchozí léta nechává vedení kraje v klidu), nikoli v ně pasivně doufat.

Oceňujeme snahu pana hejtmana alespoň o částečné zprůhlednění finančních toků, i když k němu dochází až po čtyřech letech od podpisu smlouvy, po našem ročním upozorňování, že kolem Rámcové smlouvy panují pochybnosti, a po více než půlročním mediálním tlaku. Kdyby se pan hejtman o transparentnost zasazoval už při vzniku smlouvy v roce 2009, mohl všechny ušetřit spousty pochybností. Navíc předchozí čtyři roky a rozdělení až 440 milionů korun tajemství obestírá i nadále,“ poznamenal předseda klubu zastupitelů Jihočeši 2012 Luboš Průša.

Větší ochotu vnést do plnění Rámcové smlouvy ještě více světla, koalice neprojevila. Její členové při hlasování o návrzích Jihočechů 2012 byli buď proti, nebo se zdrželi. Zastupitelstvo tak odmítlo uložit radě kraje předložit přehled dosavadního naplňování smlouvy včetně uvedení příjemců příspěvků (bod 1 návrhu Jihočechů 2012) nebo zpracovat harmonogram budoucího naplňování smlouvy včetně prováděcích plánů (bod 3).

„Dále jsme chtěli, aby rada kraje předložila zastupitelstvo návrh postupu, který v souvislosti s dostavbou Jaderné elektrárny Temelín zajistí podíl místních firem na dodávkách pro tuto dostavbu, a hlavně návrh postupu, jak bude kraj usilovat o urychlenou dostavbu silnic D3, R3 a R4. Koalice náš návrh odmítla, tudíž vedení kraje se bude i nadále držet obecných proklamací, že si občané Jihočeského kraje za rozšíření Jaderné elektrárny Temelín ‚něco‘ zaslouží, aniž bychom se dozvěděli, co vlastně,“ upozornil Průša, že Jihočeskému kraji v tomto ohledu chybí jakákoliv koncepce.

Bod 2 svého návrhu, tedy zveřejňování příjemců příspěvků podle Rámcové smlouvy od 1. 1. 2014, Jihočeši 2012 stáhli po informaci hejtmana, že příjemci zveřejňováni budou.

 

poslat odkaz e-mailem novinky e-mailem