Prohlášení Michala Doktora k hlasování o daňovém balíčku

7. 11. 2012

Můj názor ve věci návrhu na zvýšení daní je zcela konzistentní a vždy jsem jej komunikoval veřejně. Neprošel jsem fází žádných veletočů, náhlých procitnutí, ani náhlého spočinutí v hlubokém zapomnění.

Způsob projednávání zmíněné věci se pro mne stane mementem. O zákonech určujících břemeno daní pro následující léta je jednáno v časové tísni, budou-li využity všechny lhůty mezi jednáním senátu a případným vracením věci zpět, pak bude prezident republiky vystaven časové tísni několika dnů, přičemž mu takto zřejmě bude bráněno vrátit věc k novému projednání Poslanecké sněmovně, pokud by tak chtěl učinit. O předmětné věcné tísni a nepřehledu je zbytečné uvádět cokoli dalšího.

Ještě včera, dne 6.11.2012 v 16.00 hodin, platila dohoda poslanců na přijetí minimalistického konceptu upraveného kompromisního návrhu pana Petra Nečase. Znamenala dočasné – na dobu jednoho roku – zvýšení daně z příjmu, rovněž dočasné – a to na stejný časový interval – zvýšení dolní sazby DPH na 15 % a zvýšení sazby daně z převodu nemovitosti. Od 18.00 hodin téhož dne, tedy během dvou hodin, se pozice dosažené dohody zhroutila a poslanecký klub ODS akceptoval návrat k původní maximalistické variantě.

Nerozumím takovým veletočům, věcně ani jako metodě práce. Takový koncept poškodí ekonomiku ČR a prodlouží její stagnaci. Mé stanovisko zůstává stejné. Za těchto okolností, jelikož návrh zůstal kvalitativně nezměněn, nebudu hlasovat pro jeho přijetí.

Michal Doktor

Michal Doktor

Ekonom
54 let, Lišov
Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).
©2012-2022 Jihočeši 2012