Budvarem by se měla zabývat sněmovna

26. 9. 2012

Návrh na zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny,  Praha 26. 9. 2012

Dobrý den, dámy a pánové. K mé velké lítosti přišel pan předseda vlády až před chviličkou, byl bych jej informoval o svém záměru předem, tak aby mohl přemýšlet o svém stanovisku k navrhované věci.

Dovolte, prosím, abych navrhl nový bod našeho dnešního jednání, který zní "Informace předsedy vlády Petra Nečase k privatizaci národního podniku Budějovický Budvar".

Dovolte, abych přednesl krátké zdůvodnění. Již několik týdnů jsme vystaveni realitě, kdy část koaličních poslanců, vedených poslancem Tluchořem, požaduje k naplnění svých představ o tom, jak mohou být zajištěny příjmy rozpočtu, ať už budoucího roku nebo toho dalšího, formou privatizačních výnosů.  A nikterak se skupina poslanců netají svým záměrem privatizovat přímo Budějovický Budvar, národní podnik.

K mému naprostému nepochopení po čtrnáct dnů shledávám absolutní absenci vyjádření členů vlády, ministra zemědělství, ale i předsedy vlády, který je těmito požadavky atakován, chybí mi vyjádření členů vlády jako celku a chybí mi rozvaha k věci samotné.

Uvedu důvody svých obav. A tyto důvody mě vedou k tomu, abych navrhl tento bod jednání. Za prvé se nedokážu obracet na Ministerstvo zemědělství a uvedu důvody, proč si myslím, že může existovat minimálně duální pohled na onu věc jak na půdě Ministerstva zemědělství, tak v představách předsedy vlády a jeho osobním postoji k požadované věci. Ministerstvo zemědělství v předmětu Budějovického Budvaru, národního podniku, selhalo v letošním roce již jednou. A Ministerstvo zemědělství sehrálo také prapodivnou roli v kauze, která na konci vedla k prodeji takzvaného malého budějovického pivovaru do rukou nového vlastníka, který se takto stal trojským koněm na cestě k případné privatizaci takzvaného velkého budějovického pivovaru. Historicky se tento jev odehrál právě v době, kdy byl ministrem Ivan Fuksa. Podruhé v jediném roce se tak  pivovar, ocitá ve světle, ve kterém se narušuje stabilita jeho dobrého jména, investiční a obchodní plány podniku jako celku.

Já mám za to, že není možné přehlížet mlčení vlády, mlčení ministra zemědělství a mlčení předsedy vlády v tak důležité věci, jako je případná privatizace Budějovického Budvaru, přičemž zdůrazňuji, že Budějovický Budvar, národní podnik, není možné privatizovat klasickou cestou v jednom jediném roce, o němž je řeč, tedy v roce 2013, ale lze jej privatizovat, ovšem "privatizovat" v uvozovkách, formou naprosto neobvyklou, kterou umožňuje právě charakter národního podniku, a sice přímým prodejem, podpisem ředitele podniku a resortního ministra, ministra zemědělství, takřka přes noc.

Proto má žádost směřuje výhradně k premiérovi, předsedovi české vlády, nikoliv k ministru zemědělství. Ministr zemědělství je si podle mne této své osobní výhody vědom. Zdůrazňuji, že Budějovický Budvar je možné prodat dnes v noci, bude-li mít ministr zemědělství k ruce dostatečně hloupého /zdůrazňuji ještě jednou – dostatečně hloupého/ ředitele národního podniku, a ten podepíše prodej tohoto národního podniku s ním. Nepotřebuje na to souhlas vlády, neb charakter národního podniku a konstrukce daná ze zvláštního zákona mu to umožňuje.

Proto se já ve svém slově a ve svém naléhání obracím už výhradně na předsedu vlády a opomíjím postavu ministra zemědělství. Chci také, aby se premiér vyjádřil k informacím, se kterými já jsem konfrontován již několik dnů, a sice k informaci, že je připraveno odvolání generálního ředitele budějovického pivovaru Jiřího Bočka, které má proběhnout nejdéle do konce letošního roku, ale spíše do konce měsíce října.  Jeho odvolání v kontextu již řečeného je zásadním bodem v naznačeném možném postupu prodeje „přes noc“…

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že prodej takzvaného malého budějovického pivovaru zaminoval, zablokoval nebo zaviroval efektivní privatizaci Budějovického Budvaru, národního podniku, pakliže by o něm vůbec někdo přemýšlel. Ten, kdo nebude schopen se dohodnout s vlastníkem malého pivovaru, nemůže očekávat solidní privatizační výnos Budějovického Budvaru. O to je zvláštnější, že skupina poslanců naléhá právě na privatizaci Budějovického Budvaru. O to zvláštnější a podivnější jsou jejich role.

Chci, aby mi někdo vysvětlil a ujistil mě, že toto není záměr, že tady není záměr poškodit dobré jméno podniku, privatizovat podnik do rukou předem jasného a už dávno vybraného vítěze soutěže, neboli privatizovat za nápadně nevýhodnou cenu do rukou jediného možného zájemce.

Tak zní můj návrh a děkuji vám za pozornost. 

Michal Doktor

Michal Doktor

ekonom
56 let, Lišov

Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).

Související články:

Obrázek k článku Proč Tluchoř na Budvar tlačí? Proč ODS mlčí? Prodají podnik přes noc!

Proč Tluchoř na Budvar tlačí? Proč ODS mlčí? Prodají podnik přes noc!

4. 10. 2012

Znovu a znovu tlačí poslanec Tluchoř (ODS) na privatizaci Budvaru. Všichni přitom víme, že řádný, zdůrazňuji slovíčko řádný, privatizační proces, je svázán mnoha postupnými kroky, mj. přijetím zvláštního zákona. Existuje jiná, neřádná, ve svém důsledku mimořádně cynická a destruktivní metoda „privatizace“. A lze ji provést postupnými kroky i takřka přes noc. Pro takový postup je potřeba ovládnout pozici ředitele podniku, tedy odvolat Jiřího Bočka.

Změny v dozorčí radě Budvaru vítáme

16. 3. 2012

Na tiskové konferenci poslance Michala Doktora, konané dne 10. 2. 2012 v novinářském atriu Poslanecké sněmovny, jsme formulovali zásadní obavy vyplývající z činnosti tzv. kontroly skupiny ministra zemědělství. „Vyslovuji obavu a spatřuji neakceptovatelné riziko plynoucí ze složení kontrolní skupiny, kterou vyslal na ‚státní kontrolu‘ Budějovického Budvaru, n.p., ministr Bendl," uvedl na tiskové konferenci poslanec Doktor.

©2012-2024 Jihočeši 2012