Jsme Vaši sousedé

14. 9. 2012

Jihočeský region, kraj, ve kterém žijeme, kraj typický svým kouzlem, svou krajinou, historií i lidmi. Jihočeský region, jak jej máme rádi, je jiný než jiné kraje v naší zemi, voní jinak: „jihočesky“. Avšak jako o všechno v našem životě, tak i o náš kraj a jeho kouzlo je třeba se starat. Orgány státní správy jsou příliš daleko a místní správa příliš blízko. Zde má své nezastupitelné místo krajská správa, která může věci vidět patřičně s nadhledem, ale i dostatečně detailně. Krajský stupeň správy věcí obecných má jedinečnou možnost, ale i odpovědnost, a to právě ve starosti o specifika našeho regionu.

Co dělá náš kraj jiným a kouzelným? Kulturu a atmosféru obcí a měst tvoří ti, kteří zde žijí, setkávají se, slaví slavnosti, pořádají akce a předávají různé zvyky. Kolorit jihočeských vesnic a měst je typický a nepřenosný. Tendence vylidňování venkova a přesidlování obyvatel do měst je v dnešní době stále silná, a ti, kteří se stěhují do vesnic, často ke své obci nemají žádný vztah a chápou obec jen jako satelit města. Je nesmírně důležité kulturu každého místa zachovat – vždyť je prostorem pro náš další život. Může se stát důvodem žít a pracovat na jihočeském venkově. Je tedy důležité podporovat a udržet menší školy (i jednotřídky), místní knihovny a kulturní domy, místní spolky, dobrovolná a dobrovolnická sdružení, sportovní oddíly, zkrátka každou buňku kulturního života, vše, co podporuje život v každém konkrétním místě, specifickou atmosféru i radost bydlet zde, právě zde a ne jinde. Tehdy přichází nezastupitelná role úřadů kraje, úřady, které vnímají  jihočeskou  jinakost a jsou pyšni na to, že mohou pomoci zachovat a dále rozvíjet jihočeskou kulturu.

Jedno z hesel Jihočechů 2012 – „Jsme vaši sousedé“ – chce vyjádřit právě toto. Chceme podporovat jihočeskou kulturu, podporovat hrdost na to, že jsme právě Jihočeši. Lidé našeho hnutí vnímají jako svůj úkol starost o náš kraj a dobře ví, že zodpovědnost za náš region, a to i v oblasti kultury a stylu života, má především instituce Kraje.

PhDr. Jan Samohýl, Th.D.

PhDr. Jan Samohýl, Th.D.

vysokoškolský učitel
55 let, Hrdějovice
©2012-2022 Jihočeši 2012