V integraci dopravy Jihočeský kraj zaspal

10. 8. 2012

Rozvoj integrovaného systému dopravy v Jihočeském kraji je v současné době pozadu za moderním pojetím a organizací dopravy nejenom v zahraničí, ale i ve srovnání s ostatními kraji v České republice. Organizaci veřejné dopravy zajišťuje pro Jihočeský kraj v současné době společnost JIKORD, ta v podstatě ustrnula v pozici organizátora dopravy – tzn., že zajišťuje smluvní vztahy s dopravci, koordinuje veřejnou dopravu a spoluvytváří jízdní řády. JIKORD ovšem nenaplňuje svůj cíl, s nímž byla společnost v roce 2010 založena, a to je příprava integrovaného dopravního systému. Nyní funguje nezávisle v rámci kraje pouze IDS TA, který zahrnuje města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Co sousloví „integrovaný dopravní systém“ vlastně znamená? Ve zkratce se jedná o stav, kdy jsou cestující na určitém území přepravováni na základě shodných tarifních a přepravních podmínek a to v rámci zapojených dopravců různých druhů dopravy (autobusové, železniční, městské, vodní). Území je rozděleno na zóny, od kterých se odvíjí cena jízdného. V praxi se tedy pak nemůže stát, že za stejnou trasu cestující zaplatí u každého dopravce jinou částku. Další výhodou IDS je možnost časových jízdenek, toto znamená výhodu především pro cestující, kteří využívají veřejnou dopravu pravidelně k dopravě do škol či zaměstnání. Stejně jako je to u předplatných jízdenek u městské hromadné dopravy, pravidelný cestující ušetří a navíc může kombinovat různé typy dopravy. 

Při zapojení městských hromadných doprav do IDS v jihočeských městech, by pak cestující mohl za stejný tarif či jízdenku využít služeb i těchto dopravců. Ekonomicky by měl tedy IDS v Jihočeském kraji přinést úsporu jednak cestujícím, ale i celkové úsporou veřejných prostředků vynakládaných na dopravní obslužnost, jelikož odpadá duplicita spojení.

Pro názornost uvedu „krajské“ výdaje na veřejnou dopravu v přepočtu na jednoho obyvatele, v roce 2012 byly v Jihočeském kraji 1,24 tis. Kč, zatímco v Jihomoravském kraji s jedním z nejpropracovanějších IDS v ČR to bylo pouze 0,99 tis. Kč. Významných zvýšením uživatelského komfortu je také jednotné značení spojů a přehlednější jízdní řády. Ty se v IDS nerozdělují podle dopravce, ale podle tras. Regionální autobusové linky by také začaly posilovat městskou dopravu, neboť by je cestující mohli využívat i pro cesty po městě a naopak dojíždějícím cestujícím by se usnadnil pohyb po městech.

Vypracované systémy IDS můžeme pozorovat například v Praze, Libereckém, Královéhradeckém či Jihomoravském kraji. Jednotlivé systémy IDS se liší stupněm pokrytí území a stupněm integrace, nicméně tendence je v posilování obojího. Některé systémy jsou doplněny i jednotnými elektronickými kartami, které nabízejí mimo funkce nosiče předplatné jízdenky a elektronické peněženky i další služby a slevy – například liberecká OPUS karta.

Nicméně vše má své limity, tedy i IDS. Uvedu zde dva příklady. Nezapomínejme na rozlišení dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti a dopravy turistické. Turistická doprava (např. okružní plavba po Lipenském jezeře) nezajišťuje dopravní obslužnost území, proto nemá a nebude mít s integrovaným dopravním systémem nic společného. Dále není možné očekávat začlenění do systému IDS dálkové spoje, tedy autobusy například mezi Č. Budějovicemi a Prahou budou i nadále dostupné pouze z autobusového nádraží, aby nedošlo ke snížení komfortu na dálkových trasách.

Příklad využití výhod moderního IDS:

Paní Dortíková, cukrářka, Ševětín: Paní Dortíková dojíždí každý den ráno do práce do Českých Budějovic na Pražském předměstí. V současné době jede autobusem ze Ševětína do Českých Budějovic na Mariánské náměstí, odtud musí využít MHD na Pražské předměstí, po práci si chce zajít do města nakoupit a časově jí domů lépe vyhovuje vlakové spojení. V současné době potřebuje každý den 1 lístek na regionální autobus, 1-3 lístky na MHD, 1 lístek na vlak. Po zavedení IDS by ji stačila jedna předplacená jízdenka na veškerou dopravu, po zavedení multifunkční karty by ještě mohla využít slevu na kulturní akce či jako průkazku do knihovny, kredit i jízdenku by si dobila pohodlně z domova přes internet. Jízdní řády najde přehledně na zastávkách, ale také v mobilu ve speciální aplikaci.

 

Jihočeši 2012 chtějí:

Změnit současnou podobu společnosti JIKORD – pokud by mělo zůstat pouze u organizace dopravy, může zajišťovat sám Krajský úřad. Zahájení příprav na realizaci Integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji, spuštění IDS na vybraných územích nejpozději od 1. 1. 2015. Veškeré dění při tvorbě IDS poběží transparentní a průhlednou cestou. Přehodnocení současné smlouvy o zajištění železniční dopravy v Jihočeském kraji s Českými drahami, kterou uzavřela současná koalice v roce 2009 na 10 let. Tato smlouva vylučuje možnost konkurenčního prostředí na jihočeských železnicích až do roku 2019. Konkurence by přinesla zvýšení komfortu pro cestující i možnost snížení cen, jak to ukazují příklady odjinud. Přehodnocení současných smluv s autobusovými dopravci, kteří se podílejí na zajišťování dopravní obslužnosti.

 

Několik číselných údajů:

Do Českých Budějovic v pracovní den přijelo v roce 2010 přibližně 376 autobusových spojů, přičemž nejvíce z nich vjelo do krajského města v Českém Vrbném – necelá stovka spojů. Druhé místo patří Rožnovu s přibližně padesátkou spojů. Obdobná čísla platí na výjezdu z ČB.

V roce 2011 byly celkové výdaje na zajištění dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji 922 123,33 tis. Kč, z toho na autobusovou dopravu připadá necelých 400 mil. Kč.

Pokud se podíváme na výkon dopravy, tak drážní doprava měla za rok 2011 nájezd 5,406 mil. vlkm/rok a autobusová doprava 18,177 ujkm, přičemž není zahrnuta městská hromadná doprava a autobusová doprava realizována mimo zajištění základní dopravní obslužnosti (4,7 mil. ujkm.) a 2,3 mil. km rychlíkových spojení financovaných Ministerstvem dopravy. Zajímavé údaje jsou také poskytované dotace na ujetý kilometr, zde je patrný velký rozdíl mezi autobusy a vlaky. Kilometr jízdy vlaku byl v roce 2011 v Jihočeském kraji dotován částkou 97,78 Kč/, zatímco kilometr autobusového spojení částkou 19,52 Kč/km.

(Autor je zastupitelem města České Budějovice a předsedou Dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.)

Ing. Mgr. David Sláma

Ing. Mgr. David Sláma

ekonom
31 let, České Budějovice
V roce 2010 spoluzakládal hnutí Občané pro Budějovice a byl za něj zvolen do zastupitelstva města. Je také členem kontrolního výboru zastupitelstva města a působí jako předseda dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice.
poslat odkaz e-mailem

Související články:

Obrázek k článku Malá domů pro dopravce?

Malá domů pro dopravce?

29. 6. 2012

Na jednom z posledních zasedání zastupitelstva před volbami 26. června schválili krajští zastupitelé peníze navíc za rok 2011 pro autobusové dopravce zajišťující dopravní obslužnost v Jihočeském kraji. Lze přistoupit na argument kompenzace neočekávaných nákladů v loňském roce z důvodu zvýšení cen pohonných hmot, nelze však souhlasit se současným nastavením a fungováním celého systému dopravní obslužnosti.

©2012-2020 Jihočeši 2012