TŘI OTÁZKY PRO NÁMĚSTKA

26. 3. 2024


- Ve vaší působnosti jsou i krajské dotace. O jaké dotační programy byl v loňském roce největší zájem?

Uplynulý rok byl pro nás rokem poněkud zvláštním. Počet dotací jsme snížili, protože jsme nevěděli, jak bude dopadat trh s energiemi. V každém případě naši žadatelé stále hojně využívají dotační programy, jako je třeba kulturní dědictví nebo živá kultura. Tam je vždycky trojnásobný převis. Velký převis žadatelů je i u vodohospodářské infrastruktury, což je investiční dotace, která slouží menším obcím na vybudování kanalizací, vodovodů anebo jejich rekonstrukcí. Musím říct, že dotace na opravy místních komunikací jsou též velmi populární. A nesmím zapomenout na systémové dotace podporující sport – sportovní infrastruktura, tak práce s dětmi, tam je troj i čtyřnásobek převisu.

- Do vaší gesce spadají i malé obce na jihu Čech. S jakými problémy se potýká jihočeský venkov? Co tyto malé obce řeší?

Řeší hlavně demografický vývoj. Malých obcí máme v jižních Čechách hodně, a ať chceme nebo ne, lidé stárnou. Mladí se často stěhují do měst, a proto se obce snaží budovat základní technické vybavení, aby mohly nabídnout mladým rodinám své pozemky k výstavbě rodinných domů. Pak se snaží budovat vodohospodářskou infrastrukturu, tedy zásobování pitnou vodou, staví školky a někde i školy.

- Letos nás čekají krajské volby. Mohl byste zhodnotit své působení ve funkci? Co se podle vás povedlo? Na co jste pyšný a kde a co se nepodařilo?

Volební období se blíží ke konci a já musím říci, že jsem velmi potěšen tím, jaké finanční prostředky jsme investovali nejenom do kulturní sféry, ale vůbec do veškeré infrastruktury, ať je to dopravní infrastruktura, sociál či školy. Jihočeský kraj investoval spoustu finančních prostředků do nemocnic. Radost mám z toho, že se rozlétalo českobudějovické letiště, že jsme uskutečnili první lety. Osobně jsem strašně rád, že jsme dokončili výstavbu Archeoskanzenu Trocnov. A pokud se nám podaří v brzké době dobudovat celou infrastrukturu včetně návštěvnického centra, parkovacích ploch, tak letos očekáváme ohromný vzestup návštěvnosti. Určitě i samotné vítězství Českých Budějovic jako Evropského hlavního města kultury 2028 je z části dílem i Jihočeského kraje. A tady si myslím, že budeme dělat všechny kroky pro to, aby oslava toho roku 2028 byla co nejlepší.

zdroj: Českobudějovický deník

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012