Koaliční smlouva obsahuje programové priority a radním přiděluje kompetence

21. 10. 2020

Problematika jihočeského venkova, kultura a kulturní dědictví, památková péče, řízení organizací
zřizovaných krajem v rámci rezortu, podpora místních akčních skupin a přeshraniční spolupráce v
rámci svěřené kompetence. To jsou oblasti, které bude mít na starost náměstek jihočeského
hejtmana Pavel Hroch (JIH 12) v následujících čtyřech letech. Rozdělení kompetencí jednotlivých
členů nového vedení Jihočeského kraje je součástí koaliční smlouvy, kterou v závěru minulého
týdne podepsali představitelé ODS, KDU – ČSL, TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši 2012.
JIH 12 při podpisu smlouvy zastupovali předseda hnutí Pavel Hroch a bývalý starosta Tábora Jiří Fišer. Další personální záležitosti, jako je například obsazení výborů krajského zastupitelstva a komisí Rady
Jihočeského kraje, budou s ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií
řešeny později.Koaliční smlouva na sedmi stranách vypočítává programové priority nového krajského vedení. To chce mimo jiné hospodařit bez zadlužování. Z dalších oblastí vyjímáme:


Zdravotnictví: kraj zůstane jediným vlastníkem jihočeských nemocnic; bude pokračovat v modernizaci
přístrojového vybavení a podporovat obsazení nemocnic kvalitním personálem. Totéž platí i pro zdravotnickou záchrannou službu.


Sociální péče: zvýšení počtu lůžek v domovech pro seniory; rozšíření kapacity terénních služeb i v
paliativní péči; příprava pro vybudování specializovaného krajského centra, které bude zaměřené na
pacienty s degenerativními chorobami (např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba) s možností lůžek
hospicové péče.


Školství: zajištění technologického vybavení škol pro distanční výuku; intenzivnější spolupráce s
jihočeskými vysokými školami a vědecko-výzkumnými institucemi; motivační programy pro nábor
nových pedagogů.


Sport: podpora měst a obcí při výstavbě a rekonstrukci sportovní infrastruktury; podpora mládeže v
krajských sportovních klubech; navýšení počtu veřejně přístupných sportovišť; podpora handicapovaných sportovců.


Životní prostředí: obnova prvků zadržujících vodu v krajině; pomoc při obnově lesů po kůrovcové
kalamitě; podpora obcí při výstavbě a rekonstrukci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod;
ochrana zdrojů podzemních vod; podpora koncepce energetického využití odpadu.


Doprava: on-line sledování přípravy jednotlivých dopravních staveb; jednou z priorit bude příprava
staveb vedoucích k odlehčení dopravy, především obchvatů měst a obcí; podpora výstavby cyklostezek;
podpora dostavby dálnic D3 a D4.


Venkov: podpora místních akčních skupin; efektivní nastavení programu obnovy venkova; podpora
revitalizace návsí.


Kultura: zachování otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku; podpora místních spolků i
akcí, které vedou k upevnění kulturních a rodinných tradic na venkově i ve městech; spolupráce s městem České Budějovice a ministerstvem kultury na přípravě projektu výstavby nové budovy Jihočeského divadla.


Jihočeské letiště: o dalším postupu využití letiště a okolních pozemků krajští zastupitelé rozhodnou na
základě ekonomických analýz. Cílem je ochránit majetkovou hodnotu pozemků v blízkosti letiště.

Přílohy
smlouva.pdf (604 kB)
Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012