Písek má plán, jak dlouhodobě řešit dopravu a zeleň

9. 7. 2020

Město Písek má k dispozici možné řešení dopravy a zeleně až do roku 2070. Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility vypracovali odborníci na objednávku Svazku obcí regionu Písecko. Projekt, do něhož je zapojeno celkem 31 obcí, spolufinancovala Evropská unie z Evropského sociálního fondu.

“Tyto plány budou součástí strategického plánu rozvoje města do roku 2025, který zastupitelstvo schválilo před pěti lety,” upřesnila písecká starostka Eva Vanžurová (JIH 12). Dodala, že zatímco strategický plán se zaměřil na priority významných celků, nový plán udržitelné mobility například doporučuje věnovat se i menším projektům, které zlepší dopravní situaci ve městě. Navíc oblast dopravy a veřejné zeleně spolu často úzce souvisí.

„Ještě letos město zpracuje akční plán pro dopravu a zeleň na příštích pět let. Bude zahrnovat konkrétní opatření ke zlepšení současného stavu. Půjde třeba o modernizaci systému linek MHD a podporu cyklodopravy. Mohlo by se to týkat i ozelenění některých vnitrobloků nebo revitalizace pravého břehu řeky Otavy,“ dodala starostka Vanžurová.

 

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012