Kraj bude snižovat dotace, investice to však neohrozí

18. 5. 2020

Jihočeský kraj hodlá letos snížit dotace o více než 60 milionů korun. Původně bylo pro tento účel v krajském rozpočtu vyhrazeno 338 milionů. O dvanáct klesne i počet vypisovaných programů, takže jich zůstane jen sedmadvacet. Úsporný plán už odsouhlasili jihočeští radní, teď ho ještě musí potvrdit zastupitelstvo.

"Vzhledem k ekonomickému propadu, který vyvolala opatření související s koronavirovou epidemií, očekáváme značný pokles ve výši sdílených daní. V případě Jihočeského kraje to bude částka asi 915 milionů korun. A protože jsme řádní hospodáři, musíme hledat úspory," vysvětlil Pavel Hroch (JIH 12), náměstek hejtmanky.

Některé dotační programy se pro letošek zcela ruší. Jde například o podporu chytrých měst a obcí (Smart City) nebo program Bílá stopa. Na jejich dotování může kraj navázat v dalších letech. "V žádném případě se snížení dotací netýká investičních akcí, třeba výstavby hasičských zbrojnic a nákupů cisteren, výstavby sportovišť ani oprav a rekonstrukcí venkovských prodejen," zdůraznil Pavel Hroch. Dodal, že v plné míře zůstal zachován Program obnovy venkova, který se týká malých obcí, jež podaly více než 600 žádostí o podporu. "V tomto případě jsme z původně vyčleněných 110 milionů neubrali ani korunu.," uvedl Pavel Hroch.

 Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012