Prohlášení Jihočechů 2012

20. 4. 2012

V návaznosti na některé mediální zprávy z posledních dnů a hodin k možné podpoře budoucí vládní koalice ze strany nezařazeného poslance a člena našeho hnutí pana Michala Doktora zaujalo hnutí JIHOČEŠI 2012 na shromáždění svých členů konaném dne 20. 4. 2012 k nejnovějšímu politickému vývoji na parlamentní a vládní úrovni následující stanovisko:

1. JIHOČEŠI 2012 nechtějí být jako hnutí nikterak spojováni se stranou Věci veřejné ani s jejími bývalými členy. Proto je pro ně nepřijatelná verze, že by se pan Michal Doktor měl účastnit práce poslaneckého klubu, ve kterém budou převažovat bývalí členové Věcí veřejných.

2. Pokud pan Michal Doktor bude chtít podpořit vznik nové vládní koalice a koaliční smlouvy, je to jeho svobodné rozhodnutí, za které je odpovědný svým voličům z voleb 2010, a hnutí JIHOČEŠI 2012 mu v tom nebude bránit. Pro naše hnutí je však přijatelná pouze forma, že tak učiní jako poslanec nezařazený do žádného politického klubu, který je nyní členem našeho hnutí.

3. Hlavním důvodem, proč se naše hnutí JIHOČEŠI 2012 nechce podílet na činnosti jakéhokoli parlamentního klubu je ten, že naše hnutí ve volbách do poslanecké sněmovny v r. 2010 nekandidovalo a nemá v současné době žádnou ambici být celostátní politickou stranou a není ani připraveno podílet se na celostátní úrovni ani na činnosti vlády ani na činnosti opozice. Na tom nemůže nic změnit ani fakt, že návrhy p. poslance Doktora na zlepšení kvality činnosti vlády a snaha o uklidnění a řešení napjaté politické situace v České republice jsou postojům našeho hnutí blízké.

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012