Politická hnutí Jihočeši 2012, Občané pro Budějovice a Tábor 2020 půjdou společně do krajských voleb

8. 4. 2020

Dohodu o společném postupu v krajských volbách, které se konají letos na podzim, uzavřeli zástupci politických hnutí Jihočeši 2012 (JIH 12), Občané pro Budějovice (HOPB) a Tábor 2020.  Znamená to, že zástupci těchto tří subjektů vytvoří jednu kandidátku, která se za několik měsíců bude ucházet o hlasy jihočeských voličů.

 

Jde o návrat k úspěšnému modelu z krajských voleb před osmi lety, kdy kandidátní listina pod názvem Jihočeši 2012 získala třetí nejvyšší počet hlasů (14,58 procenta), obsadila 9 z 55 mandátů.


„Při mnoha jednáních, která jsme v poslední době absolvovali, se ukázalo, že náš pohled na řešení většiny problémů je stejný nebo velmi blízký. Rozhodli jsme se proto spojit síly,“ vysvětlil Pavel Hroch, předseda hnutí Jihočeši 2012 a náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.  Připomněl, že zástupci všech tří hnutí mohou využít dlouholeté zkušenosti z působení na obecní, městské i regionální úrovni. „Svoje schopnosti prokázali a prokazují nejenom při běžné práci, ale i v mimořádných situacích, jako byly například povodně nebo současná koronavirová epidemie.“

 

Pavel Hroch připomněl, že s ohledem na nynější události a následný stav ekonomiky čeká i Jihočeský kraj doba velmi uvážlivých a promyšlených investic. Mezi prioritami však nesmí chybět podpora a rozvoj vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Totéž platí pro zachování fungujícího řízení nemocnic a sociální péče, zajištění dopravní obslužnosti a dostavbu dálnice D 3. Důležitá je kromě jiného i ochrana životního prostředí, zadržení vody v krajině a hospodaření s ní. Boj s kůrovcem a následnými dopady na lesní hospodářství bude zajisté nelehkým úkolem, tak jako promyšlený systém nakládání s odpady a jejich následné využití, „Nesmíme zapomenout ani na podporu kultury na různých úrovních, zejména na malých obcích “ zdůraznil Pavel Hroch.

Důležitá je spolupráce a dobré vztahy s blízkými sousedy na české, rakouské i bavorské straně. Rozvíjení spolupráce vidíme ve společných projektech, například v oblasti cestovního ruchu či kulturního dědictví.


Bližší informace:

 

Pavel Hroch – telefon 724 180 830; pavelhroch20@seznam.cz

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012