O neplatnosti voleb ve Strakonicích zatím nerozhodl ani Ústavní soud

15. 4. 2019

Ani po středečním výroku Ústavního soudu není zřejmé, zda se komunální volby ve Strakonicích budou či nebudou opakovat. Ústavní soud dal sice v mnoha ohledech za pravdu Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který opakování voleb nařídil, ale podle něj krajští soudci jednoznačně neprokázali, že neférová kampaň ze strany Strakonické Veřejnosti měla podstatný vliv na volební výsledek. Proto Ústavní soud vrátil případ k dopracování ke krajskému soudu.

V říjnových komunálních volbách po masivní volební kampani drtivě zvítězilo dosud vládnoucí hnutí Strakonická Veřejnost. Získalo 16 z celkových 21 mandátů, tři křesla v zastupitelstvu připadla JIH 12 a po jednom ODS a TOP 09. Regulérnost voleb následně zpochybnil Karel Janský, lídr hnutí Změna pro Strakonice. Poukázal například na to, že Strakonická Veřejnost pro svou propagaci zneužívala městský zpravodaj i Strakonickou televizi, neumožnila svým konkurentům rovné podmínky ve volební kampani, předkládala občanům nepravdivé informace o svých zásluhách atd. K výhradám Janského se připojilo i hnutí JIH 12. Krajský soud dal následně Janskému za pravdu a nařídil opakování voleb. Proti tomu se k Ústavnímu soudu odvolala Strakonická Veřejnost, její lídr a starosta Břetislav Hrdlička a Rada města Strakonice. Ústavní soud svůj výrok oznámil ve středu 10. dubna.

„V řízení před krajským soudem byl skutkový stav zjištěn spolehlivě, v rozsahu a kvalitě, které umožňovaly přijetí většiny jeho právních závěrů o vadách volebního procesu a jejich vlivu na volební výsledek. Při hodnocení intenzity ovlivnění volebního výsledku ovšem krajský soud nejednal stanoveným postupem ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť pominul aktuální úpravu míry důkazu a jedno z pravidel volebního zákona, které má vliv na rozdělení hlasů mezi jednotlivé volební strany,“ píše se v odůvodnění Ústavního soudu. Ten kromě jiného také ústavní stížnost stěžovatele Břetislava Hrdličky odmítl pro zjevnou neopodstatněnost a „ústavní stížnosti města Strakonice a rady města Strakonice odmítl jako návrhy podané někým zjevně neoprávněným“.

Pavla Vondryse, bývalého strakonického starostu a posléze zastupitele za JIH 12, další oddálení konečného verdiktu neuspokojilo. „Nevítáme, že se celá záležitost protahuje a Strakonice stále nemají zastupitelstvo. Na druhé straně má ale město radu a může fungovat,“ dodal Vondrys.

Zdůraznil však, že díky soudům se podařilo upozornit na věci, jež současné vedení města dosud před občany tajilo. „Kromě jiného jde především o teplárnu, která se dostala do kritické finanční a personální situace,“ zdůraznil Pavel Vondrys.

„Mě hlavně překvapuje, kolik lidí ještě současné radnici fandí,“ říká Pavel Pavel, další reprezentant hnutí JIH 12 Strakonice a krajský radní. „To, že nehospodárně nakládá s majetkem města, poškozuje teplárnu a opakovaně porušuje zákony je dlouhodobě známé. Proto jsem takový postup Ústavního soudu očekával. Chápu, že soudci chtějí mít situaci ve Strakonicích ještě podrobněji doloženou, než vydají konečný výrok. Za situaci ve městě nese odpovědnost jedině Strakonická Veřejnost a její zoufalá snaha o oddalování naplnění zákona. Rozčarování Strakoňáků, a to nejen na sociálních sítích, je pochopitelné. Od stávající radnice slyší jen líbivé lži a sliby, zatímco se postupně dovídají, do jakého stavu radní dovedli například teplárnu, Přádelnu či pivovar.“

©2012-2024 Jihočeši 2012