Na co tolik grantů?

26. 4. 2012

Rada kraje na svém posledním zasedání schvalovala rozdělení peněz z 26 krajských grantů. Těch má Jihočeský kraj celkem 47! Rozděluje v nich velmi zajímavou částku 291 milion korun, přičemž alokace v jednotlivých grantech se pohybují od 200 tisíc (dětská dopravní hřiště) do 85 milionů korun (obnova venkova).

„Grantový systém Jihočeského kraje je příliš složitý, jednotlivé programy jdou do zbytečných podrobností. Jejich množství ztěžuje nejen jejich administraci, ale i žadatelům přístup k penězům. Vzhledem k rozdrobení podpory je pak otázkou, zda efekt příspěvku vůbec vyváží vynaložené úsilí nejen žadatele, ale i administrátora. Navíc ve složitém prostředí se snáze něco přehlédne či ztratí, nehledě na to, že více vyhovuje vyvoleným, kteří se v něm umějí pohybovat a za které někdo ztratí slovo v příslušné komisi. Jasná kritéria a zápisy o tom, jak a proč byl kdo hodnocen, většinou chybí. Cílem Jihočechů 2012 je grantový program Jihočeského kraje výrazně zjednodušit, aby jednotlivá opatření byla skutečně efektivní a žadatelé měli co nejméně práce s vypracováním žádost. A aby se také z podkladů dalo poznat, proč uspěli nebo neuspěli, a zda je někdo neošidil. Jedním z rozhodujících kritérií by mělo být i plošné pokrytí celého kraje," uvedl předseda hnutí JIHOČEŠI 2012 Pavel Hroch.

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012