Z Programu obnovy venkova kraj rozdělí 100 miliónů

8. 2. 2017

Sto miliónů korun uvolní letos ze svého rozpočtu Jihočeský kraj na Program obnovy venkova. Zájem o tuto dotaci je značný. Do konce loňského roku, kdy byla uzávěrka přihlášek, o finanční podporu požádalo přes šest stovek jihočeských obcí, v nichž žije méně než tři tisíce obyvatel. Konečný seznam příjemců dotace v květnu schválí zastupitelstvo kraje.

"Žádosti o podporu v následujících týdnech posoudí výběrová komise. Při zvažování, jak má být dotace velká, kromě jiného přihlédneme k tomu, jaké příjmy plynou jednotlivým obcím z rozpočtového určení daní. Dostat by se však mělo na každého, pokud jeho žádost bude po formální stránce správná," vysvětlil krajský radní Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

Ze získaných peněz mohou obce provést opravu, obnovu či výstavbu budov a objektů tzv. občanské vybavenosti (obecní úřad, školské zařízení, hasičská zbrojnice, kulturní dům, sportoviště, sakrální stavby, hřbitov, knihovna, čekárna, vodovod, kanalizace apod.). Dále může být dotace využita na obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, obecního rozhlasu, cyklistických a pěších stezek. V rámci Programu obnovy venkova lze podpořit i poskytování některých služeb (provozní náklady kamenného obchodu, lékárny, pošty, zdravotního zařízení apod. ).

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012