S likvidací nebezpečných odpadů ve Lhenicích by měl pomoci také kraj

27. 1. 2017

Letos na jaře začne likvidace nebezpečných odpadů, které už dvacet let leží v areálu bývalého zemědělského družstva na okraji Lhenic v prachatickém okrese. "Pokud všechno půjde podle plánu, pak je to reálný termín," uvedla lhenická starostka Marie Kabátová. Jihočeský radní Pavel Hroch míní, že Lhenice by měl v této záležitosti podpořit také Jihočeský kraj. "Budu to prosazovat," slíbil P. Hroch.

V chátrajícím areálu na okraji městyse leží od konce 90. let asi šest tisíc tun zeminy kontaminované nebezpečnými polychrolovanými bifenyly, které byly do Lhenic převezeny ze staré obalovny živičných směsí v Milevsku. Dále jsou tu skladovány stovky sudů se starým transformátorovým olejem a jiné chemikálie. Firma, která měla likvidaci odpadů zajistit, před lety zkrachovala a do této záležitosti byla nedobrovolně vtažena obec.

Po letech neúspěšných pokusů o řešení problému se Lhenicím na I. etapu likvidace odpadů podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši asi 20 miliónů korun. Dalších přibližně pět miliónů fond městysi poskytne ve formě bezúročné půjčky. "Také splácení půjčky je pro Lhenice velkou finanční zátěží. Takže i v tomto případě samozřejmě pomoc přivítáme," zdůraznila starostka Marie Kabátová.

"I když investorem této akce bude městys, myslím, že by Jihočeský kraj měl Lhenice finančně podpořit. Stejně jako kraj před několika lety pomohl vyřešit obdobné problémy v obci Hůry na Českobudějovicku. Ve Lhenicích jde jednoznačně také o nadregionální problém," vysvětlil jihočeský radní P. Hroch.

První etapa likvidace nebezpečných odpadů ve Lhenicích se bude týkat sudů se starým olejem a dalších chemických látek. Ve druhé etapě, která má stát rovněž asi 25 milionů korun, přijde na řadu zemina kontaminovaná PCB. "Při řešení tohoto problému budeme rovněž úzce spolupracovat se Státním fondem životního prostředí," uvedla lhenická starostka M. Kabátová. Dodala, že těsně před dořešením jsou nyní i majetkové záležitosti, neboť městys již uzavřel smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která zajistí převod skladovacích hal z majetku Panství Bechyně do vlastnictví městyse Lhenice.    

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012