Jihočeši 2012 budou přímo ovlivňovat rozvoj kraje

4. 11. 2016

Zástupci politického hnutí Jihočeši 2012 budou v následujících letech přímo ovlivňovat další směřování Jihočeského kraje. Po uzavření koaliční smlouvy s ANO a ČSSD byl na ustavujícím jednání nového zastupitelstva do funkce uvolněného člena Rady kraje zvolen předseda hnutí Pavel Hroch, který bude mít na starosti kulturu, venkov a životní prostředí. Dalšího představitele hnutí Pavla Pavla zastupitelé zvolili předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zbývajícími členy krajského zastupitelstva za Jihočechy 2012 jsou Martin Doležal (starosta Sezimova Ústí) a Jiří Fišer (starosta Tábora).

"Povolební vyjednávání byla náročná, koaliční smlouva se dolaďovala do poslední chvíle před ustavujícím zastupitelstvem. Myslím ale, že s ohledem na náš volební výsledek jsme dosáhli maximum možného," uvedl Pavel Hroch. "To, že se můžeme podílet na rozvoji kraje a že náš hlas v Radě může být v některých případech rozhodující, ovšem s sebou nese i velkou zodpovědnost," dodal Pavel Hroch s ohledem na fakt, že v jedenáctičlenné Radě Jihočeského kraje budou mít po pěti zástupcích ČSSD i ANO a zbývající místo patří Jihočechům 2012.

Pavel Hroch míní, že v oblasti, která mu byla svěřena, se může udělat velký kus práce. "Například jižní Čechy tvoří převážně venkovský prostor a kraj zde může finančně pomoci třeba při opravě a budování místních komunikací i vodohospodářské infrastruktury. Podporu na malých obcích si zaslouží také společenský a kulturní život," vysvětlil Pavel Hroch, který má s prací na komunální úrovni velké zkušenosti. Nepřetržitě od roku 2002 je starostou Kovářova na Milevsku, který se pod Hrochovým vedením stal Jihočeskou vesnicí roku 2004 a za další dva roky získal Evropskou cenu obnovy vesnice.

Ustavující zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo také o předsedech šesti výborů. Jeden z nich, krajský výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, v pozici neuvolněného předsedy povede Pavel Pavel. Ten 16 let působil jako místostarosta Strakonic, od roku 2000 (s přestávkou 2008 – 2012) byl krajským zastupitelem a z toho čtyři roky působil v pozici radního Jihočeského kraje. "Během doby, kdy se pohybuji v politice na komunální či krajské úrovni, jsem kromě jiného často řešil problémy spojené s otázkami školství a zaměstnanosti," připomněl Pavel Pavel. Dodal, že v případě středních škol, které má kraj na starosti, by nemělo dojít k žádným revolučním změnám, pokud jde o počet těchto vzdělávacích zařízení. "Je však třeba pružněji reagovat na požadavky trhu práce. Proto musí docházet k intenzivnější spolupráci mezi základními a středními školami."  

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012