Anketa deníku E15

6. 9. 2016

Luboš Průša, předseda klubu krajských zastupitelů Jihočeši 2012, odpovídá na otázky deníku E15. 

1. Co podle vás kraj v příštím volebním období nejnaléhavěji potřebuje?

2. Co by měl kraj udělat nebo zlepšit při podpoře podnikatelů a zaměstnanosti?

3. V čem vidíte největší úspěch a neúspěch současného vedení kraje?

 

ad 1. Urychlené dokončení dálnice D3a D4. Jihočeský kraj nutně potřebuje budovat obchvaty měst a městeček na důležitých silnicích. Už osm let nic nevybudoval a nepřipravil. Je také třeba zredukovat počet grantů a dotací a zaměřit podporu jen na místní komunikace, vodovody, kanalizace a čistírny, na některé programy na obnovu krajiny, na mládežnický sport i na drobné a střední podnikání a dát na ně víc peněz. A ne dávat peníze na potkání všem.

ad 2. Reformovat systém středoškolského vzdělávání, aby produkoval použitelné absolventy dle poptávky zaměstnavatelů, především v technických oborech, podpořit systém rekvalifikací. Školy a zaměstnavatelé musejí více spolupracovat při přípravě učňů a středoškoláků pro praxi.

ad 3. Kraj nedělal čtyři roky téměř nic, kromě udržování aparátu úřadu v chodu. Zrealizoval jen projekt krajského školního hospodářství (jakéhosi novodobého JZD), který vedl k propadu v hospodaření a ke zhoršení přípravy studentů. Neúspěchem je i vzestup mandatorních výdajů na úkor investic. Snad jediným úspěchem je, že nakonec představitelé kraje ponechali nemocnice v dosavadní organizační formě, která se ukazuje jakoživotaschopná.

JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša

advokát
57 let, Písek
©2012-2024 Jihočeši 2012