Na Vltavu se musí vrátit bezpečí!

19. 8. 2016

Na vodních nádržích Orlík, Kamýk a Slapy musí být obnovena a garantována bezpečnost plavců a malých plavidel. Česká vláda by proto co nejdříve měla provést novelizaci vyhlášky 46/2015 Sb., která pravidla pohybu v těchto lokalitách stanovuje.

S tímto požadavkem se na vládu České republiky obracejí František Neužil a Jan Mára, starostové obcí Slapy nad Vltavou a Orlík nad Vltavou jako zástupci iniciativy „Vraťte nám bezpečí na Vltavu!“ „Požadavky, s nimiž iniciativa přichází, plně podporuji,“ uvádí Pavel Hroch, předseda hnutí Jihočeši 2012 a starosta Kovářova, jehož správní území zasahuje až k pravému břehu orlické nádrže.

Od poloviny dubna 2015 na vodních nádržích Orlík, Kamýk a Slapy začala platit nová vyhláška, která značně uvolnila podmínky pro motorovou plavbu po těchto přehradách. To však zejména v letním období, kdy se zde pohybuje řada plavců a loděk, vytváří množství nebezpečných situací. „Tragickým vyvrcholením byla událost z 10. července letošního roku, kdy se u Orlíku srazil vodní skútr s pramicí a osmnáctileté dívce způsobil smrtelná zranění,“ upřesňuje Pavel Hroch.

Ministerstvo dopravy chce rizikovým situacím předejít tak, že vyčlení 16 míst pro plavce na Orlíku a Slapech jako bezpečné zóny. Do nich by nesměla vjíždět motorová plavidla a také v jejich blízkém okolí by pro motorové lodě a skútry platila přísnější pravidla.

S tím však nesouhlasí iniciativa „Vraťte nám bezpečí na Vltavu!“. Požaduje, aby se provoz na vodních nádržích řídil znovu podle vyhlášky, která platila do 14. dubna 2015. To by znamenalo úplné vyloučení provozu vodních skútrů v oblasti nádrží Orlík, Kamýk a Slapy a současně i omezení rychlosti ostatních plavidel se spalovacími motory. „Důležité rovněž je, aby stanovená omezení byla účinně kontrolována a v případě porušení přísně postihována. Nemůžeme připustit, aby příznivci adrenalinových sportů ohrožovali plavce a ostatní občany,"dodává Pavel Hroch.

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012