Pan senátor Jirsa nezná zákon?

1. 6. 2012

Se zájmem jsem si přečetl článek „Hana Bůžková vyslyšela volání učitelů" (Českokrumlovský deník 31. 5. 2012), který se týká jmenování ředitelů středních škol v Jihočeském kraji. Ponechám teď stranou, jestli ředitelé škol mají být oranžoví, modří nebo jinobarevní. Asi by to měli být především odborníci, jejichž jmenování nebude předmětem koaličních dohod, obchodů či sporů.

Co však nejde v článku přehlédnout, je názor pana senátora Jirsy, že až se stane hejtmanem, dosadí zpět původní ředitele, kteří zvítězili v konkurzu. Pan senátor zřejmě nezná školský zákon, pro který sám 7. 12. 2011 hlasoval a právní úpravu konkurzního řízení na výběr ředitelů škol.

Vyhláška o konkurzech totiž stanoví, že komise může své jednání o doporučení zřizovateli, kdo má být ředitelem škol, uzavřít i závěrem, že pro výkon funkce jsou vhodní i dva nebo více kandidátů. To se také u všech nově jmenovaných ředitelů stalo. Proto jsou jmenováni platně a v souladu se zákonem na dalších 6 let.

Určitě by bylo vhodnější, kdyby byli vybráni buď první v pořadí, jak po tom volá v jiných článcích o stejné problematice mj. náměstek hejtmana Štangl, nebo bylo řízení zopakováno. Zpochybňovat však nově jmenované ředitele, kteří byli řádně jmenováni a které lze odvolat jen v zákonem stanovených případech (které nenastaly), a slibovat těm původním ředitelům, že je vrátím zpět do funkce, když to nejde nijak uskutečnit, to bych opravdu od zákonodárce a hejtmanského kandidáta nečekal.

Jaký vliv takováto prohlášení mohou mít na samotný provoz škol, ponechávám na čtenáři.

JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša

advokát
57 let, Písek
©2012-2024 Jihočeši 2012