Také venkov má právo na poštovní služby

30. 3. 2016

Česká vláda se problematikou počtu kamenných provozoven České pošty, s. p. začala zabývat již v roce 2008, přesto se o této záležitosti hovoří stále. Nyní však celá věc dostává reálnou podobu, která během několika měsíců až let do značné míry postihne velkou část obcí, městysů i menších měst na území České republiky včetně zhruba 500 jihočeských sídel.

Zdá se, že současná vláda v čele s ČSSD „zeštíhlování“ České pošty opravdu myslí vážně, byť to původně byla právě sociální demokracie, která patřila k velkým zastáncům zachování této služby jako jednoho ze základních prvků venkovského prostoru. Teď však ČSSD podporuje návrh vedení České pošty a Českého telekomunikačního úřadu, který počítá s výrazným snížením počtu tzv. kamenných poštovních provozoven. Dosud jich na území České republiky funguje 3150, do budoucna by jich však měla zůstat necelá čtvrtina, tedy zhruba 700. Proč ale ČSSD nerespektuje dohody, jako je memorandum mezi Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR, v němž se uvádí, že nedojde k razantnímu rušení provozoven České pošty v obcích, městysech a menších městech? Proč se z takové dohody stává jen cár papíru?

Vysvětlení není nijak složité: ve městech je třeba všechno zachovat, aby se volič nezlobil a zůstal loajální. Tam má velká strana svůj potenciál a plně si to uvědomuje. Ovšem řídce osídlený venkovský prostor už tak zajímavý není…

Jihočeši 2012 považují venkov za místo jako každé jiné, které by nemělo být diskriminováno omezením základních služeb jako je distribuce poštovních zásilek a korespondence. Z toho důvodu se snažíme proti nesmyslnému záměru bojovat všemi dostupnými prostředky společně se zástupci dalších organizací – Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Zatím se však zdá, že je to marná snaha. Regionální manažeři České pošty již obcházejí jihočeský region a někdy až nevybíravými způsoby činí nátlak na starosty městysů a malých měst, aby jejich obce přistoupily na dohodu o převzetí poštovních služeb v režimu Pošta PARTNER, a to za velmi nevýhodných podmínek.

Jihočeši 2012 vnímají poštovní služby na srovnatelné úrovni jako dopravní obslužnost nebo poskytování sociálních služeb. Neměl by se proto i Jihočeský kraj zaobírat podporou obcí, které jsou tímto problémem postiženy?

 

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012