Je Krajské školní hospodářství v krizi?

8. 3. 2016

Podle dostupných informací je známo, že byl Radou kraje odvolán ředitel Krajského školního hospodářství (KŠH) pan Topka. Ta si ho přitom vybrala v řádném výběrovém řízení před začátkem činnosti této krajem zřizované organizace. Ptám se tedy: Co se stalo? Čím se provinil tento odborník? Byl neposlušný?

Tyto otázky si položí asi každý, kdo pamatuje dramatický vznik této společnosti, která má hospodařit v krajských lesích a rozvíjet chov ryb v rybnících patřících pod školní rybářství Protivín. Jihočeši 2012 nesouhlasili se zřízením KŠH a vymezovali se proti tomu nejen z hlediska narušení vzdělávacího procesu žáků Lesnické školy v Písku (jedné ze tří  prestižních lesnických škol v ČR), ale i z hlediska ekonomického. Různá prohlášení o značném ekonomickém přínosu nově sloučeného podniku a jeho srovnávání s komunistickým JZD Slušovice, jak jej při vzniku učinil velký zastánce tohoto nového krajského JZD hejtman Jiří Zimola, rázem dostávají velký šrám.

Bylo důvodem odvolání to, že pan ředitel nechtěl navyšovat počet zaměstnanců, který na začátku byl 45 a v současné době dosahuje čísla 63, jen ze známosti některých vlivných politických person na jihu Čech? Asi reálně vnímal ekonomickou situaci, že to nový podnik není schopen ekonomicky unést a tak odmítal další navýšení. Není za tím vším třeba výpověď, kterou dal pan ředitel Topka jednomu ze zaměstnanců KŠH, který už v podstatě pro dobré vazby s vedením kraje podnik řídil sám? Tam by bylo na místě prověřit celou situaci nezávislým orgánem, proč se tak stalo. Zda se nejednalo o šikanu zaměstnanců školy nebo školského zařízení. Dnes je to, jak se zdá, normální metoda, jak se zbavit spoluzaměstnance a někdy i konkurenta na pracovní místo. Pan Topka, považovaný zprvu současným „rudým“ vedením kraje za super managera, zřejmě konal přirozeně, ale proti myšlence vrchnosti. Svoje účinkování chtěl ve vedení KŠH uzavřít na konci března 2016 v klidu a s prosperitou, jak předem avizoval, ale ani toho se nedočkal.

Co bude dál s jihočeským „JZD Slušovice“? Jak je patrné, už rozpočet na rok 2016 něco avizoval, když namísto slibovaných mnoha miliónů korun ze zisku nového podniku zahrnuje podporu KŠH ve výši 1,4 milionu z veřejných prostředků kraje. Jsou určeny na další navýšení počtu zaměstnanců v KŠH, nebo na umělé udržení tohoto nesmyslu?

Dnes je situace úplně jiná. Odborníka jsme se zbavili a do čela specializované organizace zřizované krajem se zaměřením na vzdělávání v praktické výuce nových lesních hospodářů jsme postavili odborového předáka pana Stehlíka. Vůbec nikomu nevadí, že nebylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele KŠH? To je v souladu s jakým zákonem či vnitřní směrnicí? Asi bychom odpověď nedostali, kdybychom se ptali u zřizovatele.

Otázka zní: Neblíží se konec hospodářského zázraku? Co bude s novodobým JZD Slušovice na jihu Čech ?

Odpověď? Tu si musí každý dát sám…

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012