S letištěm je to trochu jinak

4. 6. 2012

Se zájmem jsem si přečetl prohlášení pana Maroše (ODS) „Letiště chceme, a proto je vybudujeme sami" (mj. zveřejněné dne 25. 5. 2012 v Českobudějovickém deníku). Považuji za nutné na něj reagovat, protože obsahuje některé nepravdivé údaje.

Předně Jihočeský kraj neobdržel z Bruselu žádné rozhodnutí Evropské komise, které by zamítlo dotaci 0.5 miliardy korun na modernizaci Jihočeského letiště v Českých Budějovicích. Z Bruselu přišel pouze dopis, který čerpání peněz na tento projekt podmiňoval zodpovězením tří otázek:

1. Jaké je postavení záměru vybudovat v Budějovicích mezinárodní linkové letiště z hlediska národní strategie rozvoje letecké dopravy České republiky?
2. Jak jsou zajištěny finanční prostředky na jeho úspěšný budoucí provoz?
3. Jak byl posuzován provoz z hlediska vlivu na životní prostředí a jak byla dodržena Směrnice EK o posuzování tohoto vlivu?

Mezi námi, ti, kdo projekt letiště připravovali, měli minimálně na první dvě otázky znát odpověď od začátku přípravy záměru. Vedení kraje i vedení regionálního operačního programu, ze kterého měly být prostředky poskytnuty, dospělo po krátké úvaze k závěru, že odpovědi na tyto otázky nemá a že je ani není schopné poskytnout. Kraj záměr vzdal a požádal řídicí orgány, aby prostředky určené na letiště přesunuly na jiné dopravní akce – silniční stavby. To bylo následně odsouhlaseno.

Tedy nikoli Brusel, ale vedení kraje a ROP rozhodlo, že evropské prostředky na budování letiště nebudou moci být použity. Používání eurofobního klišé je v České republice velmi populární. V daném případě, stejně jako v mnohých dalších případech, poznamenaných neodborností, nekompetentností při přípravě projektů a nadutým velikášstvím, však příliš nesedí, stejně jako výpad proti komisaři Johannesi Hahnovi. Který mimochodem není z Lince, ale z Vídně, se silným vztahem k zemi Dolní Rakousko, která zatím jako jediná projevila zájem o spolupráci na projektu modernizace Jihočeského letiště a podporu tomuto projektu.

Jihočeši 2012 se domnívají, že k věci je třeba si konečně opatřit seriózní podklady pro rozhodování. Mezinárodní linkové letiště za každou cenu, které bude ročně z rozpočtu města i kraje ujídat stamiliony korun, rozhodně není naší prioritou. Dovedeme si představit i to, že záměr bude v případě, že se ukáže, že má špatné ekonomické parametry, dále redukován a části areálu smysluplně využity i jinak.

JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša

advokát
57 let, Písek
©2012-2024 Jihočeši 2012