Evropská unie z pohledu dotací pro město Tábor

23. 11. 2015

V poslední době je ve veřejném prostoru ke slyšení mnoho radikálního odporu vůči Evropské unii. Ponechávám každému právo na soukromou politologickou rozborku. Nabízím však jeden, a to velmi konkrétní úhel pohledu. Městu Táboru byly v letech 2007 až 2014 přiděleny dotace v celkové výši 1,1 mld korun. Z toho cca 90 %, tedy jednu miliardu korun tvoří prostředky z EU. 
TO JE VÍCE, NEŽ JEDEN MĚSTSKÝ ROČNÍ ROZPOČET ! Nechávám tedy na každém, zda zváží tato a následující čísla.

 

 

Rok              výše dotací – město Tábor 
                     (zdroje národní a EU):

2007...........62 586 749,00 Kč
2008.........234 100 377,17 
2009.........618 940 676,06 
2010............15 144 706,12 
2011.............4 614 941,00 
2012...........81 013 086,00 
2013...........23 606 035,94 
2014...........64 815 475,47 
Celkem…1 104 822 046,76

Cca 90 % pokryto dotačními tituly ze zdrojů Evropské unie, 10% ostatní 

Příklad některých investic, které by bez spolufinancování EU patrně v Táboře nebyly  (výše přidělené dotace):
Regenerace historického jádra města (44 mil)
Regenerace Pražského a Náchodského sídliště (130 mil)
Rekonstrukce Družstevní ulice (30 mil)
Odpočinková zóna Komora (60 mil)
Stř. průmyslová škola – modernizace (22 mil)
ZŠ a MŠ Měšice (20 mil)
Stř. zeměď. škola (29 mil)
Odpočinková zóna Jordán (22 mil)
Sběrný dvůr Klokoty (24 mil)
Obnova rybníka Jordán (405 mil)
Protipovodňová opatření Lužnice (65 mil)
Opravy hráze a břehů Jordána po povodních 2013 (25 mil)

 

Ing. Jiří Fišer

Ing. Jiří Fišer

projektant a vodohospodář, starosta Tábora v letech 2010-2018
70 let, Tábor
©2012-2023 Jihočeši 2012