Starosta Tábora: Doufám v pud evropské sebezáchovy

4. 11. 2015

Pane starosto, s blížícím se koncem roku Vás čeká také schvalování rozpočtu. Máte představu, jaký bude?

Ano, mírně přebytkový, ve výši cca 935 mil.

V jaké finanční kondici je vlastně Tábor? A z čeho plynou městu největšího zdroje příjmů?

Ve velmi slušné. Úvěrové zatížení se nezvyšuje Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,6 % celkových příjmů města a pouze 28,5 % daňových příjmů. Celé úvěrové zatížení by mohlo být splaceno z provozních přebytků rozpočtu během necelých dvou let. Výdaje na dluhovou službu města činí 27 mil. Kč, což je pouze 5,5 % daňových příjmů. Peněžní ústavy mají setrvalý zájem o spolupráci s městem, které je vnímáno jako dlouholetý solidní a důvěryhodný klient. Největší příjmy jsou predikovány daňové, cca 485 mi.

Na co se do konce roku mohou v Táboře těšit občané?

Máte-li na mysli rok opravdu tento, pak na dodržení trendu finanční opatrnosti a spoustu kulturně společenských akcí až do adventu.

Pokud jde o rok 2016, pak z finančního pohledu nezvyšujeme ceny odpadu, vodného a stočného (mírně snižujeme paušální platby za vodoměry pro byty), nájemného v bytech. Chceme investovat do dopravních staveb, včetně chodníků. Důležité investice jsou připraveny na podporu průmyslové zóny na Vožické ulici - z pohledu vytváření pracovních příležitostí. V rozpočtu máme též blokovanou rezervu na snížení předplatného v systému hromadné dopravy v průběhu roku. V pohledu společenských akcí se uskuteční všechny tradiční festivaly, patrně i v jisté obměně festival piva. Pokud se týká sportu, pak vrcholnou akcí bude mistrovství ČR v atletice s doprovodným kulturním programem.

V rámci projektu Zdravého města označili občané za největší problém nepodařená rekonstrukci nám. T.G.Masaryka a zákaz automobilové dopravy na Starém Městě. Jak se k tomu radnice postaví?

Náměstí T.G.M – to není tak jednoznačné. Nicméně připravíme k diskuzi variantu doplnění mobiliáře, či jednotlivých atraktivit – nikoli však zásahy stavební. Automobilovou dopravu nelze na Starém městě zcela zakázat. Není to skanzen. Zde se podniká, chodí k lékaři, vozí se děti do škol, zásobují obchody, jezdí sem turisté i lidé na úřady či na poštu. Omezení je jistě možné, ale musíme nabídnou variantu. Tou je parkovací dům u pivovaru, pro který však chybí politická shoda i peníze.

Na třetím místě pak skončila realizace domova se zvláštním režimem. Je to podle Vás v tomto volební reálné? Má na to město prostředky?

Ano je to reálné, prostředky rezervujeme.

Poté, co ve Vodňanech odmítli investora, rozhodla se Dřevařská firma Holzindustrie Schweighofer přesunout do Tábora. S jakou reakcí se nabídka u obyvatel setkala a především, podařilo se Vám dohodnout?

Zastupitelstvo myšlenku podpořilo, ale nic víc. A rozpracovanou dispozici ještě nikdo neviděl. Takže není dál na co reagovat. Vytvoření pracovních příležitostí je pro mne prioritou, jakkoliv ruku v ruce s tím musí jít ohleduplné řešení dopravní i z pohledu životního prostředí.

Podle Vašich slov by Česku nejvíce pomohlo zklidnění vnějšího geopolitického napětí. Domníváte se, že je to vzhledem k aktuálnímu mezinárodnímu dění nyní možné? Eventuálně, co je, podle Vás nutné, pro zklidnění situace udělat?

Není to možné. Musí se vzchopit Evropská unie jako celek.

Věříte, že současná politika EU či NATO dokáže zabránit ozbrojenému konfliktu?

Doufám v pud evropské sebezáchovy.

Hovoří se také o tom, že EU čelí existenciální krizi. Co Vy na to? A domníváte se, že ji ustojí?

Ano, čelí ji jak nikdy před tím. Ustojí ji, ale s odřeninami, které budou ještě dlouho bolet a možná krvácet…

Jak jste se svěřil pro naše stránky počátkem roku, dlouhodobé začlenění uprchlíků do společnosti, pracovní příležitost apod. nemůže žádné město zvládnout beze zbytku a bez pomoci státu. Co tak říkáte na nedávné vyjádření Jaroslava Kubery, který očekává, že uprchlíci budou na krku státu, který si s nimi nebude vědět rady, a tak je hodí na krk obcím. Nejprve těm s rozšířenou působností. Každá obec s rozšířenou působností dostane kvóty. Obáváte se, že by mohlo dojít k naplnění jeho slov?

Pan senátor Kubera dobře nastínil praxi státu házet nepříjemnosti na místní samosprávy. Ano, přihodit se to může a také proto jsem již konzultoval na úrovni Bezpečnostní rady naší obce s rozšířenou působností, jak se na takovou krajní situaci připravit.

Má město nějaké potencionální prostory, v nichž by mohlo dočasně uprchlíky ubytovat? Případně neuvažovali jste například po vzoru jiných měst o finanční sbírce?

Město může ubytovat omezený počet lidí, kteří budou pokračovat dále. Nezvládne ale stovky osob natrvalo. Finanční sbírka jako zásadní řešení je naivita, tady by musel fungovat stát.

 

autor: Kateřina Synková

zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Starosta-Tabora-Doufam-v-pud-evropske-sebezachovy-405290

Ing. Jiří Fišer

Ing. Jiří Fišer

projektant a vodohospodář, starosta Tábora v letech 2010-2018
69 let, Tábor
©2012-2022 Jihočeši 2012