Krok vpřed, dva kroky stranou a zase krok vpřed… …písecké infocentrum se bude možná stěhovat…

4. 8. 2015

Ano, dějiny píseckého infocentra mohou vzdáleně připomínat první díl vydařeného komunistického seriálu Byl jednou jeden dům, který nesl název Stěhovavá trafika. Zatímco obyvatelé Bagounovy ulice stěhovali trafiku pořád tam a zpátky, historie píseckého TIC vykazuje přeci jen jistý pohyb jedním, byť pro nezasvěceného poněkud bludným, směrem. A protože občas máme sklon vidět všechno poněkud katastroficky, opírajíce se o obvyklou směsici bludů, lží a polopravd, zkusme se na celou věc podívat střízlivě a systematicky:

Jako jedno z prvních v jihočeském kraji bylo v roce 1993 založeno pod tehdejším Kulturním klubem města Písku a svůj domov nalezlo logicky v jeho sídle na Fügnerově náměstí. Před domem bylo parkoviště, na dohled starý most, dalo by se říct ideální poloha. Leč v roce 1999 budova změnila majitele, usídlila se v ní Domovní a bytová správa a to si vynutilo stěhování první.

TIC našlo nové místo v městském domě na pěší zóně v Heydukově ulici mezi Velkým a Havlíčkovým náměstím, vydrželo tam 11 let. Prostor to byl úsporný, ne příliš světlý, obsahující obslužný prostor pro veřejnost, kancelář vedoucího TIC a dostatečně kapacitní sklad. Zaparkovat se dalo o kus dál, na Alšově náměstí, zásobování mohlo probíhat v souladu s pravidly pro pohyb v pěší zóně. Dalo by se říct, k ideálu možná daleko, ale všichni si zvykli a svou funkci plnilo nejen pro turisty, ale také pro občany města. V roce 2010 se půda zatřásla, proběhla důkladná demontáž všech struktur, které se v Písku staraly o kulturu a cestovní ruch, o rok později pak došlo k jedné z nejméně pochopitelných věcí v životě TIC Písek. Nastalo stěhování druhé.

Málokdo chápal, proč se muselo TIC prapodivně „vpouzdřit“ do struktury o.p.s. Sladovna a přestěhovat se do jejího „komfortního a moderního vestibulu“. Tedy do prostor, které k tomuto účelu nebyly vytvořeny, dimenzovány ani zkolaudovány. Za úchvatným pultem se od té doby dělí zaměstnankyně TIC o svou židli s pokladními Sladovny, návštěvníci jsou občas zmateni, chvíli trvá, než pochopí, že fronta vlevo je do Sladovny a fronta vpravo je na informace, propagační materiály jsou uloženy v úhledných hromadách v úzkém prostoru za recepcí, odkud občas volně přetékají. K zásobování potřebuje buď kvalitní offroad nebo ocelové paže znalé posilovny a vytrénované nohy. V nastalém zmatku velmi těžko identifikujete, kdo vlastně jde do Sladovny, kdo pro informace a kdo se jen spletl a ještě před vchodem se otočí, protože hledal veřejné WC nebo chtěl jít původně do Prácheňského muzea. Statisticky se to též špatně vyjadřuje, proto od jisté doby Sladovna i TIC raději vykazují shodně, že je za rok navštívilo 40.000 návštěvníků. Paní ředitelka Sladovny se navíc po léta netají názorem, že jí toto řešení nepřijde dvakrát šťastné.

A teď se dostáváme k podstatě věci a tím je, zatím hypotetické, stěhování třetí.

Rada města na svém jednání 30. července projednala materiál, který se týká možnosti přemístění TIC do jiných prostor. Důvodová zpráva poměrně zevrubně popisuje šest možných scénářů (že je opravdu podrobná se můžete přesvědčit zde: http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument24806.pdf), u každého umístění dává na jednu stranu všechna pro, na stranu druhou všechna proti. Proč? Důvody jsou nasnadě. Především je to snaha dát TIC důstojný, autonomní prostor, ve kterém bude moci dále rozvíjet své aktivity a služby pro turisty i obyvatele Písku . Připravovaná rekonstrukce bývalé školy J. A. Komenského na Alšově náměstí by tento předpoklad zcela naplnila. Poprvé v historii by se písecké TIC vymanilo z provizoria a dostalo by prostor šitý na míru, který bude splňovat ta nejnáročnější kritéria, na jaká jsme si zvykli při návštěvách informačních center třeba ve Vídni nebo v Berlíně . Vynikající je i nápad zřídit na Alšově náměstí turistický terminál, kde by přímo před infocentrem turisté vystoupili z autobusu, ten by se jel přeparkovat na Výstaviště a po určitém čase by je tam mohl buď vyzvednout, nebo by na ně počkal a naložil je, až si prohlédnou, co chtějí, naobědvají se a projdou se přes starý most. V rámci revitalizace Alšova náměstí jistě nezaniknou parkovací místa, oblast je dobře přístupná pro cyklisty i pěší. Alšovo náměstí by se tak mohl stát novou vstupní branou do města. I ostatní vytipovaná místa samozřejmě mají něco do sebe, jejich největší slabinou je ale fakt, že budoucnost těchto budov není v tuto chvíli zcela jasná. Při radikální změně využití nebo dokonce majitele by tak hrozilo další stěhování.

Co je ale ještě důležitější?

Nikdo nemlátí do stolu jako před čtyřmi lety a neříká, bude to, jak chci já. Bude to sice blbě, ale bude to hned. Radní dnes říkají ano, máme takové a takové možnosti, pojďme se o tom bavit. Pojďme probrat všechna pro i proti, projekt se teprve připravuje, je dostatek času na to v klidu se rozhodnout a celou věc nejen dobře připravit, ale dát ji především do kontextu dalších strategických plánů. Jistě, nikdo není úplně nadšený ze stěhování, ale na druhou stranu, ruku na srdce, kdo z nás by se bránil stěhování do mnohem většího, slunnějšího a novotou vonícího bytu na lepší adrese?

Jihočeši 2012, Písek

poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012