Strašák jménem Singltrek

10. 6. 2015

Dovolte mi reakci na článek paní Pospíšilové otištěný v týdeníku Písecké postřehy 22/2015.

Autorka v úvodu oznamuje čtenářům, že cyklistice příliš nerozumí a přesto tyto aktivity v Píseckých lesích odsuzuje. Bohužel, odsuzování něčeho neznámého, než snaha tomu porozumět, je naší velmi typickou vlastností. Rád bych se tedy zastal „bikerů“, kteří kolo vnímají jako životní styl a sport, nikoliv jako dopravní prostředek. Jen několik faktů místo dojmů.

Nejznámější Singltrek v ČR v Novém Městě po Smrkem vznikl ve spolupráci s tamním svazkem obcí Smrk, Lesů ČR a skupinou mladých lidí, kteří chtěli podpořit nejen turistický ruch v oblasti, ale také cyklistiku jako takovou. Singltrek je vybudován v chráněné krajinné oblasti, která má daleko vyšší stupeň ochrany než Přírodní park Písecké hory. Vybudováním přírodě blízkých stezek nevyžaduje žádné rozsáhlé odlesňování ani zásahy do krajiny, v drtivé většině se využívá stávajícího systém lesních cest. Projekt byl vybudován na základě čerpání prostředků z operačních programů, byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj, Lesy ČR, obcemi, Libereckým krajem a dalšími subjekty. V Písku se zatím o vybudování Singltreku pouze uvažuje a nyní probíhá zpracování tzv. studie proveditelnosti, kterou budou připomínkovat, jak jednotlivé odbory města, tak všechny dotčené subjekty. Následně bude tato studie předána radě města a zveřejněna, aby se mohla vést otevřená diskuse o vhodnosti a přiměřenosti případné realizace.

Již v současné době jsou Písecké hory plné lesních cest, po kterých jezdí mnoho cyklistů. Bohužel jsou mnohé v dezolátním stavu nebo zcela neudržované. Přítomnost těžké techniky je vidět na každém kroku a rozhodně je absurdní se domnívat, že cyklista při jízdě na kole huláká nebo ruší „ticho lesa“ více než traktor. Singltrek by zajistil pravidelnou údržbu, značení a především vyšší bezpečnost lesních cest. Rozhodně to není jen o adrenalinu, ale Singltrek je určen pro široké spektrum cyklistů od malých dětí až po seniory. Někteří chodí do lesa pěšky a jiní jezdí na kole. Proč jedni mohou mít cesty v lese a druzí ne? Proč nám traktor v lese vadí méně než kolo?

Mgr. Tomáš Úlehla

Mgr. Tomáš Úlehla

živnostník, obchodní zástupce
37 let, Písek
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012