Bioodpad z venkova do města a zase zpět?

12. 5. 2015

Podle novely zákona o odpadech musí obec umožnit lidem třídit bioodpad. Novela nařizuje, aby všechny obce zajistily svým obyvatelům buď speciální kontejnery, velkoobjemové nádoby, pytlový sběr komunitní kompostárnu. Domácí kontejnery tuto povinnost samy o sobě neplní, protože neřeší veřejná prostranství a další místa, kde může bioodpad vznikat.

Obce třídění bioodpadu lidem musí umožnit minimálně od dubna do konce října. Byť by to bylo třeba jen pro jednoho člověka. Tolik říká platná legislativa, která se odvolává na limity Evropské komise snižovat podíl biologicky rozložitelného odpadu na skládkách. Náš cíl je nyní snížit skládkování bioodpadu o 50 procent oproti roku 1995. Česká republika údajně cílovou hodnotu přesahuje zatím o 130 000 tun ročně. Za nesplnění povinnosti z médií zaznívají hrozby vysokých pokut.

Jak si starosta v této situaci má poradit? Naše obec leží na území Svazku obcí Milevska a z Operačního programu životní prostředí jsme společně přes tento mikroregion pořídili kompostéry do domácností s dotací 1 milion korun. Tímto opatřením výrazně minimalizujeme tok bioodpadů ven z domácností, kde už se musí postarat obec. Leč ani tento progresivní krok nám bezezbytku nestačí. Stále musíme zajistit také řádnou likvidaci zeleně z veřejných prostranství. Ne, že bychom to neuměli, ale dosavadním postupem se nevejdeme do legislativních škatulek daných zákonem o odpadech a jeho prováděcí vyhláškou.

V minulosti bylo vedení naší obce domluveno s místním družstvem a trávu, kterou jsme posekali na obecních pozemcích, jsme vozili na hnojiště. Zemědělci vzniklý kompost posléze, třeba po půl roce, rozmetali a vrátili do půdy. Bohužel, tato sedlácká cesta již v novém systému stačit nebude, neboť naše zemědělské družstvo nemá speciální povolení na kompostování bioodpadu.

A jak se na novou situaci připravujeme? Kovářov si vybudoval sběrný dvůr, takže novou legislativní úpravu teď chce řešit přistavením kontejneru, který bude označen jako bioodpad a rychle rozkladatelné odpady. V průběhu března jsme také museli uzavřít smlouvu s kompostárnou – nejbližší je zatím v Písku, plánuje se taky v Milevsku. A za odebírání bioodpadu musí nyní naše obec kompostárně platit. Naštěstí se jedná fakticky pouze o bioodpad vzniklý na veřejných prostranstvích, protože domácnosti poctivě kompostují.

Přestože od počátku dubna již jedeme v novém režimu, pochopitelně se na celou situaci dívám s odstupem. Pro mě, jako starostu Kovářova, je to celé nesmysl, protože vozit trávu spolu se vzduchem z venkova do města je proti zdravému rozumu. Myslím si, že tráva by měla vždycky zůstat tam, kde vyroste, a měla by posloužit jako hnojivo pro další úrodu na polích i v zahradách. Mám podezření, že legislativci a úředníci, kteří sedí v Praze, si vůbec neuvědomují, jak vypadá venkov, venkovské prostředí. Veřejnost tak skrytě učíme, zajít si pro kompostovanou zeminu do hobbymarketu, místo klasického nakládání s trávou, listím a odpadem ze zahrádek v obci samotné.

A jak se nová povinnost promítne do našich obecních financí? Díky domácímu kompostování nebude množství bioodpadu tak velké, jako by tomu bylo, kdybychom každé domácnosti dali k dispozici hnědou popelnici na bioodpad. Přesto musíme dle platné legislativy zařídit alespoň jedno sběrné místo. Pořídili jsme proto kontejner za asi 45 tisíc korun. Do nejbližší kompostárny v Písku to je z Kovářova 35 kilometrů. V případě častých svozů a zapojení pracovní síly se tak můžeme dostat až na 100 tisíc korun ročně.

Nabízí se v této souvislosti otázka, jak řešit nakládání s bioodpadem do budoucna? Jednou z možností, jak na novou legislativní situaci reagovat, je zřídit si tzv. komunitní kompostárnu. Obec by musela vytýčit plochu v obci, která by měla být – pokud možno – i vodohospodářsky zabezpečena. Vozit by se tam ale mohl nikoli odpad, ale jen materiál pro další využití. Cílem je, aby obec měla nakládání s bioodpadem maximálně pod svou kontrolou. Bez dotací do této nové infrastruktury se ale v budoucnosti neobejdeme. 

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012