Projev k hlasování o nedůvěře vládě

18. 7. 2012

Hezký podvečer, dámy a pánové. Dovolte, abych se vyslovil k relativně brzo opakovanému návrhu skupiny poslanců, resp. jednoho politického subjektu na vyslovení nedůvěry vládě. A dovolte, budu ve svých poznámkách zmiňovat věci, které ještě nezazněly, ale i věci, kterých už se moji předřečníci dotkli a za to se tedy předem omlouvám, ale vzhledem k tomu, kolikátý jsem v pořadí řečníků, těžko se takovým věcem vyvarovat.

Tak za prvé. Myslím si, že čím dříve naše jednání ukončíme, tím lépe, a to především proto, že ať už bude výsledek hlasování jakýkoliv, myslím si, že bude tento výsledek ústavně zpochybnitelný. Naše jednání je z hlediska formálního neústavní, a přestože na mne mnozí pohlížíte s nepochopením – již jednou jsem toto zažil, a sice v situaci, kdy Topolánkova vláda navrhovala zkrácení svého funkčního období, jsem tu také stál a říkal jsem, že ta věc je neústavní, teď tedy opakuji. Naše jednání v tuto chvíli, resp. hlasování, na kterém nebude účasten, případně bude bráněno v účasti panu poslanci Davidu Rathovi, je neústavní. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Byl bych rád, kdyby někdo v oblasti teorie práva, resp. zejména ústavního práva, velmi rychle zpracoval analýzu pro Poslaneckou sněmovnu. Dá se podle mě předpokládat, že podobná atmosféra se bude opakovat, a po tu dobu, pokud bude David Rath poslancem českého parlamentu zvoleným v řádných volbách, má podle mého hlubokého přesvědčení právo účastnit se tohoto jednání. Je zvláštní, že poslanci sociální demokracie se teď usmívají a sami na toto riziko nemysleli. Možná, že pomýšlejí na to, že tato komedie se bude ještě opakovat, ale i z hlediska kvality našeho rozhodování je myslím tohle velmi důležitá věc, o které je třeba přemýšlet. Samozřejmě, že respektuji, že jediný, kdo může podat námitku neústavnosti takového rozhodnutí, je výhradně pan poslanec David Rath, nemám v této věci tedy žádný petit, nicméně považuji za důležité, aby tuto věc někdo přezkoumal a řekl Poslanecké sněmovně jasný názor.

Za druhé. Myslím si, že k pokračování jednání a hlasování samotnému nejsou téměř žádné důvody. Především, myslím si, že Miroslav Kalousek jako člověk, tedy z ryze člověčího hlediska, je stále stejný člověk. Stejný, jakým byl kdykoliv v minulosti. Zmínila to ve svém projevu paní místopředsedkyně vlády a já si opravdu myslím, že Miroslav Kalousek je stále stejný. O to více nerozumím pohnutkám, které dnes vedou pana místopředsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka k tomu divadlu, které tady hraje. Já mám pocit, že v roce 2006 se vám, dámy a pánové ze sociální demokracie, s panem Miroslavem Kalouskem velmi dobře vládlo. Mám pocit, že v roce 2004, 2005 v době, kdy šlapala ekonomika minimálně 5 %, jste si ten luxus v pohodlí užívali. Nepamatuji si, že by pan místopředseda Poslanecké sněmovny Zaorálek z toho místa, kde seděl ještě o seslík výše, volal na tehdejšího šéfa rozpočtového výboru: pane předsedo, rozpočtového výboru, už konečně něco dělejte, pojďte dělat nějaké zásadní změny vázané na soustavu veřejných rozpočtů, pojďte dělat nějaké zásadní reformy, takhle ta ekonomika nemůže šlapat dlouho! To vám to spolu klapalo, a dnes pan Zaorálek kritizuje pana Kalouska a mám pocit, že kritizuje stále stejného člověka. Považuji to od sociální demokracie za nefér.

Já bych se rád vyjádřil k účasti pana policejního prezidenta v celé té kauze a musím říci, že se jí účastní nikoli v nějaké vedlejší epizodní roli. Považuji jeho účast za krajně nevhodnou a jeho podíl na zvyšování emocí za naprosto nepřehlédnutelný. Pokud má pan Lessy, pan policejní prezident Lessy, pocit, že Miroslav Kalousek překročil zákon, ať podá žalobu, což mu konec konců ukládá zákon, a myslím, že jako šéf policie toto velmi dobře ví.

Pokud tedy podle jeho pocitu a podle jeho hlubokého přesvědčení pan ministr financí či kdokoli jiný z pánů, které má ve svém hledáčku, překročil zákon, ať učiní to, co mu ukládají zákony české země, ať podá trestní oznámení a ať nesvolává tiskové konference.

Já jako daňový poplatník protestuji proti tomu, aby si bral policii a policisty jako rukojmí a posouval se do role nějakého batmanského hrdiny, který bude napříště možná v přímém přenosu nebo na tiskových konferencích označovat tu bezpráví, tu někomu nasazovat pouta či dobývat zpět zcizené majetky…

Zveřejnil-li pan policejní prezident jeden telefonát jednoho politika, prosím jej, ať zveřejní všechny. Vyzývám pana policejního prezidenta Lessyho, aby zveřejnil všechny telefonáty všech politiků, jejich poradců, asistentů a jiných šeptalů a šidilů, kteří volají panu policejnímu prezidentu, vemlouvají se mu do přízně či nepřízně či se pokoušejí ovlivňovat děj věcí, se kterými je on jako člověk, jako policejní prezident ve styku.

Vadí-li telefonáty Lessymu, musí vadit i telefonáty každému jinému yettimu, zdůrazňuji na úrovni policejního ředitelství i krajů. Takových okolností, kdy se politici na nejrůznějších úrovních vemlouvají a pokoušejí volat policejnímu sboru, důstojníkům policie v nejrůznějších úrovních… Nebude tu rozhodně jeden jediný, bude jich více, a já věřím, že pan policejní prezident jako statečný muž vystoupí na tiskové konferenci a předvede celý ten seznam.

Kdyby náhodou teď měli třeba poslanci Věcí veřejných pocit, že já jako poslanec křivdím panu policejnímu prezidentovi či mám selektivní paměť, tak bych rád připomněl zejména poslancům Věcí veřejných, že ve chvíli, kdy jiní úředníci státu, mám teď na mysli úředníky finančně-analytického útvaru, pořádali tiskové konference a zabývali se výhradně kauzou jednoho z poslanců, tehdy koaličních poslanců – pana Michala Babáka, byl jsem já jako jediný poslanec poslaneckého sboru, celé poslanecké sněmovny ten, kdo vyzval Kalouska, aby okamžitě vypnul verbální ostřelovače tohoto úřadu, a protestoval jsem proti tomu, aby svolávali jakékoli tiskové konference. Mám pocit, že selektivní paměť a selektivní postupy jsou lůnem nespravedlnosti a klientelismu, a protestuji proti takové věci.

Obracím se teď i na předsedu sociální demokracie, pana Bohuslava Sobotku, a očekávám, že se stejným zaujetím, se kterým tady hřměl, bude pronásledovat a kritizovat své hejtmany, členy sociální demokracie, pro obcházení zákonů, spojení s dopočitatelnými ekonomicko-politickými skupinami, a že stejně, jako tady jmenoval členy ODS a členy jiných politických stran, sem přijde ještě jednou, vztyčí ten prst a se stejně silným hlasem bude volat jména členů sociální demokracie. Kdyby snad náhodu, cítil se ztracen v této úvaze, přinesl jsem mu buzolu, může se zorientovat. Navrhuji, pane kolego Sobotko, podívejte se třeba domů, k nám, na jih. V roce 2009 bez výběrového řízení rozdány smlouvy na dopravní obslužnost v řádu stamilionů korun, den před účinností nového zákona překlopeno volně bez soutěže na nové smluvní vztahy do roku 2019. Opakuji, den před účinností nového zákona, bez soutěže, řády miliard korun. Vazby k jednotlivým subjektům v řádu stamilionů korun.

Kdybyste stáli o jiný příklad. Trochu odlehčeně řeknu, pak se tedy "usmějte hezky jihočesky". Kdyby vám toto připadalo jako hloupé heslo, pak věřte je to oficiální kampaň Jihočeského kraje, kterou patrně bojuje za růst hrubého domácího produktu, kampaň vašeho jihočeského hejtmana. To my se tak usmíváme v Jihočeském kraji za veřejné peníze, aby ekonomika rostla.

Pokud stačí příběh z Jihočeského kraje, podívejte se na sever Čech, zkuste si odskočit na sever Moravy… Pojďte tedy ještě jednou zpět, pane poslanče Sobotko a říkejte jména vašich hejtmanů, kteří se nepochybně dopouštějí stejných selhání při správě veřejných zdrojů jako lidé, které jste jmenoval.

Pro mne osobně tedy sociální demokracie nenabízí žádnou alternativu, pro kterou bych se musel zamýšlet nad návrhem sociální demokracie na vyslovení nedůvěry. Souhlasím s tím, že je vládu potřeba zkoušet. Je správné nahlížet pod ruce ministrů a jejich úředníků.

Namísto toho však, abychom tady teď v tuhle chvíli porozuměli výkyvům ve výběru daní, zejména daně z přidané hodnoty… A jen tak mimoděk, kolegové, výběr letošního května, května roku 2012, ve srovnání s výběrem daní května 2011 - 30,6 %. 70% výpadek ve výkonu jedné jediné daně. Vy jste tomu nevěnovali jako opoziční strana jednu jedinou minutu svých projevů. Neviděl jsem žádného sociálního demokrata, který by navrhoval ministru Kalouskovi odstoupení pro takto exemplární výpadek ve výběru jedné jediné daně. To jste pominuli. Ale my se tady budeme ve velkém stylu hádat o to, komu Kalousek volal a komu nevolal.

Návrh ČSSD je trestuhodný, jednání je protiústavní. Protestuji proti takové atmosféře v Parlamentu České republiky. Protestuji ....

v Praze, dne 18. 7. 2012 

Michal Doktor

Michal Doktor

ekonom
56 let, Lišov

Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).

©2012-2024 Jihočeši 2012