Obnova rybníka Jordán 2011 - 2014

10. 2. 2015

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na projekt obnovy rybníka Jordán v Tábořev letech 2008 až 2014. Projekt stál do poloviny roku 2014 téměř 420 milionů korun. Z evropských dotací bylo uhrazeno 302,4 milionu korun, z rozpočtu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) téměř 18 milionů korun a zbytek doplatilo město Tábor. Kontrola neodhalila žádné závažné chyby. SFŽP se při správě projektu řídil platnými dokumenty a právními předpisy a výdaje proplácel správně, město Tábor dotace využilo pouze na náklady naplňující účel, na který byly poskytnuty, a při zadávání veřejných zakázek postupovalo podle zákona.

Jordán byl naposledy vypuštěn před 170 lety. Projekt obnovy nádrže spočíval v jejím odbahnění a vybudování spodní výpusti. Odstranění místy i dvoumetrové vrstvy usazenin zvýšilo retenční kapacitu nádrže coby důležitého protipovodňového prvku. Celkem bylo vytěženo téměř 269 tisíc metrů krychlových usazenin. Obnova nádrže by měla vyjít na 466,4 milionu korun. SFŽP projekt průběžně kontroloval, a to včetně dvacítky kontrol přímo na místě. Kontroloři se přesvědčili, že fond proplácel jen způsobilé výdaje, které se týkaly obnovy rybníka.

Město Tábor jako příjemce dotace zadalo v souvislosti s obnovou rybníka 14 veřejných zakázek na práce, dodávky a služby. Dvě nadlimitní zakázky zadalo v otevřeném zadávacím řízení, zbylých 12 zakázek malého rozsahu zadalo výzvou k podání nabídky nebo formou objednávky konkrétnímu dodavateli. Veškeré stavební práce stihli dodavatelé dokončit podle plánu. Město také informovalo Státní fond životního prostředí o veškerých změnách, které ovlivňovaly způsob využití peněz, a tyto úpravy byly následně schváleny všemi zainteresovanými stranami.

 

Časosběrný dokument k obnově rybníka Jordán:

http://youtu.be/Q6kkfrmoPjM

Ing. Jiří Fišer

Ing. Jiří Fišer

projektant a vodohospodář, starosta Tábora v letech 2010-2018
69 let, Tábor
©2012-2022 Jihočeši 2012