Volební program – Jihočeši 2012 Milevsko

25. 9. 2014

Volební program na období 2014 – 2018

VÝSTAVBA MĚSTA, INFRASTRUKTURA

vypracujeme reálný plán rozvoje města do roku 2020

nalezneme způsob, jak uspokojivě vyřešit situaci s autobusovým nádražím a centrem města

navrhneme vhodné řešení dopravní situace v ul. Masarykova, Sokolovská, Jarlochova aj.

budeme dbát na pravidelné opravy silnic a chodníků

posílíme investice do systému vodovodů a kanalizací

provedeme rekonstrukci městského osvětlení

zvýšíme úroveň ubytování v hotelech Stadion a Sport

 

FINANCE

zajistíme vyváženost hospodaření města, provedeme stabilizaci financí

výrazně se zasadíme o získání finančních prostředků od státu či EU na vhodné dotační tituly

necháme vypracovat vyvážené nájemní smlouvy, které budou odpovídat reálným tržním cenám

zajistíme perfektně připravené, nepředražené a smysluplné projekty

přineseme průhledný systém výběrových řízení včetně zveřejnění jejich výsledků na webu města

dohlédneme na kvalitu provedení jednotlivých zakázek

 

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

podpoříme malé a střední podnikání ve městě a regionu

přehodnotíme účelnost budování nové průmyslové zóny v Dukelské ulici

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST

budeme usilovat o udržení stávající úrovně poskytovaných sociálních služeb

zasadíme se o zachování zdravotnické záchranné služby fungující v režimu rychlé lékařské pomoci (RLP)

udržíme, případně rozšíříme služby ambulantních specialistů

 

ŠKOLSTVÍ

maximálně podpoříme obě milevské střední školy, aby nebyly existenčně ohroženy

využijeme dotačních titulů i vlastních prostředků k modernizaci základních a mateřských škol

 

KULTURA, SPORT

budeme podporovat aktivity Domu kultury směřující především k mládeži

povedeme oboustranně prospěšnou spolupráci s představiteli Milevského kláštera

posoudíme perspektivu fungování Milevského muzea na druhém nádvoří kláštera

udržíme základní profilové akce města – Milevské maškary, Bartolomějské posvícení, hudební festival Přeštěnice

prověříme, příp. přepracujeme stávající model financování sportu a sportovišť, podpoříme modernizaci jejich vybavení

 

OBČANÉ, MĚSTO, ÚŘAD

zajistíme průhlednost všech rozhodování orgánů města

provedeme optimalizaci počtu zaměstnanců úřadu i všech zřizovaných organizací

zaměříme se na zlepšení kvality práce a chování zaměstnanců úřadu, vedení radnice i orgánů města nejen mezi sebou, ale i vůči občanům

zhodnotíme efektivnost práce městské policie, vytížení osob i prostředků včetně kamerového systému

nezapomeneme na potřeby obyvatel obcí Dmýštice, Něžovice, Klisín, Rukáveč a VelkáJihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012