Vimperk – město nepřizpůsobivých. Také naši sousedé.

22. 9. 2014

Před čtrnácti dny jsem se stala účastnicí nepříjemné události. Při procházce městem jsem u pošty míjela maminku se třemi dětmi a čtvrtým v kočáru, která právě začala přecházet ulici. V ruce nesla v papírovém sáčku hranolky, které jí vypadly při přecházení na silnici. Hranolky odkopla na stranu a sáček, který držela v ruce, odhodila k nim. Oslovila jsem ji, jestli to považuje za normální a jestli je to dobrý příklad pro děti, které si vede sebou. Upozornila jsem ji na odpadkový koš, který byl na druhé straně silnice. Reagovala znechuceným výrazem, několika neuctivými slovy mým směrem, naprostou ignorací, cítila jsem pocit nezranitelnosti v jejím pohledu. To, že mladá žena patří k vimperské početné menšině, není ani potřeba zmiňovat. Ptám se, kde je vina a hlavně – čí je to chyba?


  Problémem našeho města je přístup k nepřizpůsobivým. Několik posledních let se zde praktikuje politika vstřícnosti. Kam prozatím vede, vidíme všichni sami – rapidní nárůst nepřizpůsobivých v historickém centru města má přímou úměrnost s poklesem návštěvnosti centra, to se odráží například i v podnikatelské oblasti.  Zvýšení kriminality nejen reálné, ale i zhoršení pocitu bezpečí ve městě. Gamblerství, prostituce, prodej drog, žebrota a obtěžování před obchody. Rostoucí dluhy na nájemném v městských bytech. Hluk a vandalství se objevují denně – byla jsem svědkem před několika dny – čekání na autobus může být pro lidi na autobusovém nádraží opravdovým adrenalinovým zážitkem. Většina případů je řešena zásahem asistentů – pouze domluvou či přestupkovým řízením – tím se samozřejmě nezvyšuje statistika kriminality našeho města, čímž jsme často utěšováni. Sjezd dělnické strany a dvojí zasedání občanů nebývalého rozsahu jsou důkazem, že tato politika nefunguje.


Jsem zastáncem změny tohoto přístupu. Je třeba razantní prosazování práva spořádaných občanů na úkor problémových skupin. Již jsme připravili program, který bude tuto problematiku řešit a nebude se zakládat na finanční podpoře formou „kdo si hraje, nezlobí“. Kdo zlobí, bude potrestán! Rušení nočního klidu, výtržnosti, porušování vyhlášky, požívání alkoholu na veřejnosti, krádeže, žebrota, prostituce, prodej drog, nevhodné chování nezletilých, atd., budou řešeny důrazně. Domluvy zde opravdu neplatí. Bude pečlivě sledována výchova dětí a školní docházka. Budeme prosazovat veřejně prospěšné práce. Problémové osoby nesmějí počítat s prodloužením nájemních smluv v městských bytech. Budeme prosazovat nasazení bezpečnostní agentury, která bude úzce spolupracovat s vedením města, MP, ale i s občany a která znepříjemní život problémovým lidem ve městě a tím uleví nám, spořádaným občanům.   
   Kdo se bude chtít řádně zapojit do naší společnosti, tomu bude podána pomocná ruka. Budou podporovány investice do následného vzdělávání a rekvalifikace, hledání práce, vytváření pracovních míst a zaměstnávání občanů z této skupiny budou prioritní. Takto se problematika řeší v západních zemích a je jedinou, která funguje.
 

Jihočeši 2012. Jsme vaši sousedé

autorkou je Iveta Preslová, kandidátka č.3 ve městě Vimperk

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012