Kandidují na primátora. Jak vyřeší potíže Českých Budějovic?

21. 9. 2014

1) Co dělat pro to, aby se už neopakovaly velké protiromské demonstrace jako například minulý rok?
Zákony musí platit pro všechny stejně, cestou je motivace, respekt a důstojnost…
Zákony a obecné vyhlášky platí pro všechny stejně, bez ohledu na barvu pleti, vyznání či přesvědčení a momentální sociální statut. Městská i státní policie musí měřit všem stejně. Město musí vybudovat program sociálního a existenčního azylu, musíme umět zachytit jevy narušující soužití mezi lidmi. Nebudeme opakovat chyby předchůdců, zamezíme vzniku ghett. Já osobně považuji princip pozitivní diskriminace za zvrácenost likvidující žádoucí jedinečnost a výjimečnost vedoucí k sociální degradaci. Každý jedinec může být městu prospěšný. Cestou je motivace, jasná pravidla – jejich vymahatelnost a zachování důstojnosti všech, především těch, kteří je dodržují.

2) Jak zajistit, aby se v co nejkratší době postavil obchvat Českých Budějovic?
Bez dálničního obchvatu budeme druhou Plzní…
Každá jediná radnice zpět erodovala a znevažovala strategická rozhodnutí z minulosti. Jako bumerang se nám vrací podivné prodeje pozemků, jejichž majitelé dnes kladou odpor dopravním stavbám, které byly naplánovány již v době transakce… Město musí jít maximálně efektivně za jedním jediným cílem, nemůžeme chytat deset jelenů najednou. Bez dálničního obchvatu se staneme druhou Plzní, dálnice k nám přijde z obou hlavních směrů a my ve vnitřním městě povedeme spory o trasu a provedení. Zlepšíme průjezdnost města uvolněním křižovatky za Dlouhým mostem výstavbou nadjezdu pro přímé pruhy. Zajistíme parkovací místa pro centrum města výstavbou podzemního parkoviště pod Senovážným a Mariánským náměstím. Dořešíme dopravní propojení Máj – Vltava.

3) Jaký je váš pohled na festival Město lidem? Podporoval/a byste ho finančně dál?
Turisté v Budějovicích nespí, sotva si otřeli boty o náměstí, spěchají pryč…
Víte, jaká je průměrná doba setrvání turisty v Českých Budějovicích? Podle průzkumu renomované agentury je to pouhopouhých 6 hodin! Jsme tedy jakousi podivnou zastávkou – mezipřistáním turistů na cestě z Prahy do Českého Krumlova a zpět. Musíme chtít více. Musíme mít ambici stát se cílovým městem, být důvodem ubytovat se na 3 až 4 dny a dopřát si tu dobrý program. Festivalová atmosféra takovým důvodem může být… Myslím, že nám chybí chytlavý marketing. Reklamní kampaň Budvaru naprosto nesrozumitelně vypráví příběh o likvidaci výroby piva v Českých Budějovicích! Může taková kampaň probudit zájem, přilákat turisty a zlepšit kulturní a společenský život města? Myslím, že ne. Potřebujeme vylepšit kulturní a společenskou infrastrukturu, hokejová hala by měla sloužit jako multifunkční objekt. Festivalová tradice musí být součástí unikátní, nezaměnitelné komunikace města se svými občany, s okolím.

4) Jaká protipovodňová opatření byste učinil/a na ochranu města před povodněmi?
STOP velkoplošným stavbám. Zachráníme „Havlindu“ a její stromořadí. Ne zužování koryta řek proti proudu…
Nebudeme podporovat stavby zužující koryta řek Vltavy a Malše proti proudu. Budeme podporovat aktivity státu a Jč. kraje k zadržení vody ve vyšších a středních polohách. Zastavíme nesmyslný projekt kácení stromořadí v Havlíčkově kolonii a odtěžení části břehu. Nebudeme podporovat výstavbu nových velkoplošných zařízení a zpevněných ploch, pokud jejich součástí nebudou i díla zpomalující přívaly vody. Město se nemůže rozpínat donekonečna a zabírat další půdu, rozvojové rezervy leží ve vnitřním městě.

5) Jaký je váš recept na zastavení odlivu obyvatel města?
Budějovice se musí stát dobrým místem pro život. Abychom uměli překonat trend odlivu obyvatel města, musíme správně porozumět tomu, proč se tak děje. Nemá valného smyslu čelit jevům majícím demografický základ. Myslím, že je lidsky naprosto pochopitelné, když tempo města začne vadit poptávce po větším klidu, po lese za plotem domu. Řekl bych, po jistém „zpomalení“. Myslím, že bychom se měli poučit v podobných příbězích jiných měst. Napadá mne Hamburg, jeho vylidňující se čtvrti a stagnace způsobená odlivem pracovních příležitostí. Říkáme takovému projektu „Vize 2100“. Vyhlásíme urbanistickou soutěž – projekt koncepce budoucího rozvoje. Město by mělo vyslovit větší ambici v oblasti bytové výstavby. Startovací byty není nutné považovat či označovat jako byty sociální. Město je plné nástrah, jen někteří z nás je nevidí. Všichni bychom si to měli vyzkoušet, na jeden jediný den usednout na invalidní vozík a nemoci ho opustit, horší už by byla jen naše zkušenost na vozíku elektrickém. Proč se mají maminky s kočárky obávat návštěvy budovy, která má sloužit jako úřad města? A proč má cesta mezi úřady zabrat celý den? Otázky známe, odpovědi myslím dostaneme srozumitelné. Musíme chtít více, je řada věcí, které máme a můžeme změnit.

Michal Doktor

Michal Doktor

ekonom
56 let, Lišov

Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).

©2012-2024 Jihočeši 2012