Písecký banán

27. 8. 2014

Výchozí situace:

Někdo pohodil na chodníku před radnicí slupku od banánu.

 

 

Do práce přicházejí řadoví úředníci, slupku překračují, obcházejí, někteří brblají, „co je to tu zase za bordel.“

Do práce přichází vedení radnice, slupku míjí bez povšimnutí.

Po třech dnech neznámá paní telefonuje na podatelnu a vznáší dotaz, proč leží na chodníku slupka od banánu. Míní, že je to nebezpečné a mělo by se s tím něco dělat.

Za další dva dny tiskový mluvčí zveřejňuje tiskovou zprávu, ve které popisuje vzniklou situaci a oznamuje, že město pravděpodobně přistoupí k podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

Po týdnu starosta města prezentuje v tisku svůj záměr vytvořit pracovní skupinu ze zástupců odborné veřejnosti, která by se měla pokusit nastalou situaci řešit. Zároveň pověřuje místostarostu a vedoucího odboru investic, aby se pokusili k vzniklé situaci získat příspěvek z grantových schémat Evropské unie.

Paralelně vznikají dvě občanská sdružení. Jedno je pro odstranění slupky, druhé trvá na tom, že i slupka má právo na důstojný konec, navrhuje oplocení místa a vytvoření vzdělávacích programů „Hrajeme si se slupkou“ pro děti základních a středních škol.

Místostarostka v tisku zdůrazňuje význam třídění a kompostování odpadu.

Starosta navrhuje, aby byla v nejbližším vydání městského zpravodaje uveřejněna anketa, ve které by se občané vyjádřili k nastalé situaci a jejímu řešení.

Ankety se po šesti týdnech zúčastnilo 232 občanů, kteří drtivou převahou 231 hlasu rozhodli, aby byla slupka od banánu okamžitě z chodníku odstraněna.

Tiskový mluvčí oznamuje, že starosta se i přes výsledek ankety rozhodl slupku na chodníku prozatím ponechat. Důvodem je snaha o zachování transparentnosti celé akce.

Starosta iniciuje vyhlášení architektonické soutěže na celkovou úpravu prostranství před radnicí a vytvoření unikátního modelu inovovaného odpadkového koše. Navrhuje oslovit významné světové architekty.

Místostarosta se domnívá, že to bude dost drahé.

Starosta by rád inicioval referendum.

Místostarosta se domnívá, že i toto bude dost drahé.

Slupka už je hnědá, seschlá a pomalu se rozkládá.

Zástupkyně pracovní skupiny navrhuje získat potřebné informace v partnerských městech a ihned odjíždí za tímto účelem na pracovní cestu

Veřejnost řeší své každodenní problémy a o slupku pomalu ztrácí zájem.

Starosta poskytuje rozsáhlý rozhovor redaktorce K. V., ve kterém poukazuje na nedůstojnou roli opozice v této kauze a zároveň vyhlašuje svůj záměr, že na nejbližší schůzi zastupitelstva nechá hlasovat o konečné verzi řešení problému. S koaličními partnery je dohodnut, hlasování bude pouze formální.

Vzniká pracovní skupina „Pod slupku“

Zastupitelstvo hlasuje o starostově návrhu, pro se přiklánějí i někteří opoziční zastupitelé ve snaze celou věc co nejrychleji ukončit. Překvapivě proti starostově návrhu vystupují především koaliční zastupitelé, dva radní se hlasování vůbec neúčastní. Místostarosta, který byl původně pro, je také proti neboť se domnívá, že to bude drahé.

Přichází první letní bouřka, s ní krupobití a pořádná průtrž mračen. Po jejím skončení je slupka z chodníku před radnicí nenávratně pryč.

Problém se zdá být vyřešen.

V několika článcích v tištěných i internetových médiích starosta postupně děkuje všem, kteří podpořili jeho snahu o transparentní a konstruktivní řešení problému. Zdůrazňuje, že se sám a důrazně zasadil o to, aby problém byl vyřešen rychle a k plné spokojenosti občanů města. Na některé mstivé komentáře v internetových diskusích, že tomu možná až tak úplně nebylo, reaguje podrážděně.

 

P.S.: Na vypsanou architektonickou soutěž prý nakonec reagoval jediný architekt, který se zdvořile omluvil a jen jaksi na okraj panu starostovi poradil, ať si ušetří spoustu času a peněz poplatníků, slupku na chodníku sebere a hodí ji do odpadkového koše. Tuto informaci, na rozdíl od předešlých, máme pouze z neověřeného zdroje.

 

Tak takhle to u nás v Písku v uplynulých čtyřech letech chodilo. Jistě, jde o určitou míru nadsázky, ale rádi bychom tuto situaci změnili. Chceme na písecké radnici skutečně řešit problémy, ne je jen rozmělňovat a opakovaně zametat pod koberec!

 

Jihočeši 2012 – Písek

Obrázky
Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012