IT technologie – černá díra veřejných rozpočtů

14. 10. 2013

V září 1997 projednávala tehdejší vláda Václava Klause materiál, podle něhož mělo dojít k sjednocení v té době vznikajících počítačových systémů v jednotlivých vládních resortech. Čistě technický materiál, u kterého by se těžko daly očekávat nějaké politické tlaky, nakonec neprošel. Proti se postavili tři zástupci ODS – ministři vnitra, práce a sociálních věcí a financí. O dva měsíce později se stali organizátory vnitrostranického puče, který vešel do dějin jako sarajevský atentát.

To nebyl jenom konec ODS, jak jsme ji znali od jejího vzniku, ale především konec všech koncepčních snah vybudovat jednotný informační systém celé veřejné správy. Korupční potenciál, který se skrývá ve snaze jednotlivých resortů a ostatních úřadů státní správy hrát si se zaváděním IT technologií na vlastním písečku, aby do oněch her nebylo příliš vidět zvenčí, tak slavil úspěch nad racionalitou a funkčností. Jak to nakonec celé dopadlo, o tom svědčí neslavný konec zavádění elektronizace řady agend na MPSV za ministrování Jaromíra Drábka, které dnes dokonce řeší policie. 

Zavádění IT technologií je nepřehledné, chaotické, a není možné se jakkoli dopátrat celkových nákladů. Přitom nejsou pouze o komunikaci uvnitř jednotlivých úřadů, mezi nimi navzájem a vůči občanům. Typickými oblastmi, ve kterých dochází k největším neefektivitám a kde je také možné dosáhnout největších přínosů, jsou spotřeba energie, procesy fungování, ale i efektivita využívání IT technologií. Právě ty by měly řídit i spotřebu zdrojů, energií a materiálů. Je to i využití elektronických aukcí a dalších způsobů zvýšení tlaku na dodavatele, které šetří náklady na provoz veřejné správy.  

Současný neuspokojivý stav při zavádění IT technologií znamená, že pouze 32 procent projektů z této oblasti je úspěšných. Hlavními důvody selhání jsou překročený rozpočet a časový plán. Klíčem k úspěchu je zaměření na procesy a na výběr řešení, nikoliv na agendu a na výběr produktu. Základní překážkou úspěchu reorganizace procesů jsou též nepropojené „ostrovy“ dat, řešením je integrace dat do komplexních databází. Přínosy z pohledu sjednocení agend ve veřejné správě lze na úrovni IT realizovat pouze koordinovaným způsobem napříč celým sektorem.

Blok Hlavu vzhůru v případě volebního úspěchu bude požadovat důslednou revizi výdajů státu v oblasti IT technologií a výkonnostní audity s cílem zjistit skutečné, a nejenom politicky deklarované úspory při jejich realizaci. Je zcela zřejmé, že stát postupuje v této oblasti naprosto nekoncepčně a nehospodárně. Marné investice budou v součtu let představovat sumy miliard. Stát musí mít koncentrovanou strategii a jediného supervizora jejího naplňování, v zájmu nás všech.

Michal Doktor

Michal Doktor

ekonom
56 let, Lišov

Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).

©2012-2024 Jihočeši 2012