Další bezradnost krajské koalice – tentokrát letiště

23. 9. 2013

Další bezradnost krajské koalice – tentokrát letiště

Co bude s Letištěm České Budějovice? Stále nevíme. Projekt, nezvládnutý vedením kraje v minulém volebním období, byl na programu jednání posledního krajského zastupitelstva 19. září představen v nové úspornější variantě, neboť původní verze počítající s podporou EU byla nafukována do takových rozměrů, až Evropská komise možnost jakékoliv dotace úplně zamítla.

Diskuse k budoucnosti letiště a jeho dalšímu rozvoji byla – mírně řečeno – rozpačitá a nakonec skončila tím, že se snad příští rok z krajského rozpočtu uvolní 130 mil. Kč na osvětlení přistávací plochy, aby zde mohla přistávat letadla i za horšího počasí.

Jako u spousty jiných věcí jsme byli svědky dalšího přešlapování na místě, žádné jasné slovo nezaznělo. A zastupitelstvo se spokojilo s tím, že „bere na vědomí informaci o postupu prací na modernizaci Letiště České Budějovice“, přestože tato „informace“ může znamenat v příštích třech letech investice z krajského rozpočtu v celkové výši 620 mil. Kč.

Připadá nám, že bezradné vedení kraje neví, co si s letištěm počít, a bylo by nejraději, kdyby toto nechtěné dítě neexistovalo. Jenže ono tu je, kraj k němu má závazek a musí se s ním vypořádat. My, Jihočeši 2012, jsme loni ve volebním programu dali jasně najevo, že letiště podpoříme pouze v případě, že se záměr ukáže ekonomický únosným a životaschopným. V programu mimo jiné uvádíme: „Nejprve je však třeba zajistit hodnověrné podklady pro posouzení finančních otázek výstavby a provozu, posoudit možnosti spolupráce s jinými letišti či soukromými podnikateli. Pokud by kvůli tomu bylo nutné pozdržet investice a udržovat příští čtyři roky letový provoz jen ve stávajícím rozsahu, považujeme to za přijatelnější než riskovat nevratnou investici.“

Přestože již uplynul téměř rok, kdy kraji vládne koalice ČSSD a KSČM, žádná odborná studie o tom, jaké provozní náklady, které by měly být zaplaceny z krajských peněz, budou spojeny s tzv. „rozlétáním letiště“ zpracována nebyla. Očekávali bychom od představitelů ČSSD a KSČM, že budou mít zájem kvalitní podklady pro rozhodování co nejrychleji opatřit, obzvláště když na rozdíl od nás mají koaliční zodpovědnost. Ale ne, žádné nové podklady nejsou, letiště se jako sněhová koule valí dál, nalepuje na sebe další a další otázky a další a další miliony z veřejných rozpočtů, aniž bychom věděli, zda se někdy vůbec zastaví nebo kam směřuje. Zastupitelstvo by věc vůbec neřešilo, kdybychom v této věci neinterpelovali a nepožadovali informace.

Ale nepřekvapuje nás to. Přešlapování a nerozhodnost jsou pro současnou koalici ČSSD-KSČM naprosto příznačné. Během posledního zasedání krajského zastupitelstva jsme toho byli svědky hned několikrát. V červnu koalice oznámila vznik „krajského JZD“, když jsme o projektu vyjádřili pochybnosti, náhle od něj dává ruce pryč. Koalice si nechala zpracovat návrh „optimalizace“ středních škol a pokoutně ho začala šířit a vyvolávat tím paniku. Když jsme na to upozornili, náhle se koalice tváří, jakože ten materiál nebyl vlastně myšlen vážně a dává od něj také ruce pryč.

Opravdu pokaždé stačí jediný článek Jihočechů 2012 a následná odezva v médiích, aby rozmetal koaliční plány? Tak to opravdu nestojí na moc pevných základech…

Zanedlouho uplyne rok od voleb. A co jsme během toho roku viděli, nabral snad náš kraj nový dech? Nikoli. Jedinou zaznamenáníhodnou událostí bylo jen rozdělování funkcí mezi zasloužilé a věrné. Jinak vidíme jen bezradnost a vládnutí pro vládnutí.

Dost chabý výsledek po čtvrtině volebního období.

Pan hejtman by se měl více soustředit na problémy Jihočeského kraje, jehož občané mu dali důvěru, než na účast na hradních intrikách, předvolební kampaň a ublížené stížnosti, že o něj v médiích nikdo nestojí…

JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša

advokát
56 let, Písek
©2012-2022 Jihočeši 2012