Kampak se poděla "žaloba na Kalouska"?

1. 7. 2013

Na posledním zasedání krajského zastupitelstva opět předvedla současná koalice poněkud prazvláštní přístup k závažným problémům ROP Jihozápad ve vztahu k hospodaření kraje. V březnu se zastupitelstvo i s podporou opozičních zastupitelů usneslo, aby byl dán podnět pro podání žaloby proti ministerstvu financí ve věci úhrady finančních korekcí, které Jihočeský kraj musel zaplatit kvůli chybám v ROP Jihozápad ve výši 150 milionů Kč. Vedení Jihočeského kraje v březnu planulo v médiích odhodláním a bojovností, ale od té doby je nečinné. Navíc se na Jihočeský kraj valí další korekce za chyby v konkrétních projektech, které kraj realizoval či realizuje v rámci ROP.

„Byl kolem toho mediální humbuk a na březnovém zastupitelstvu byli ti, kdo si dovolili o zvoleném postupu pochybovat, stavěni do pozice div ne škůdců. A nyní příslušné usnesení nacházím v bloku těch, která se vypouští, protože jsou splněna. Nevíme přitom, ani zda byla žaloba vůbec podána, případně jak byla vyřízena,“ podivoval se zastupitel Pavel Vondrys (Jihočeši 2012) při projednávání zprávy o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Hejtman Jiří Zimola vysvětlil, že jelikož je Jihočeský kraj součástí regionu Jihozápad, musí se na stejné věci usnést i Zastupitelstvo Plzeňského kraje, které tak ještě neučinilo.

„Pak nerozumím tomu, proč ho vyřazujeme jako usnesení splněné. Měli bychom tedy apelovat na Plzeňský kraj, když se jedná o tak důležitou věc. Je přece v našem bytostném zájmu, abychom udělali maximum a ne čekali, jak se Plzeňští rozhodnou,“ dodal Vondrys a vyzval hejtmana, aby jihočeské zastupitelstvo alespoň přijalo deklaratorní usnesení, v němž vyzve Plzeňský kraj k větší aktivitě. Podle hejtmana však Jihočeský kraj prý již učinil maximum a teď už bude jen čekat.

Předseda zastupitelského klubu Jihočeši 2012 Luboš Průša upozornil, že 150 milionová korekce za manipulace s projekty ve 2. a 3. výzvě ROP Jihozápad, kvůli které se zastupitelstvo usnášelo 7. března, není rozhodně jediná: „Podle našich informací se na Jihočeský kraj se za nepořádek v projektech ROP Jihozápad, které realizoval nebo realizuje sám kraj, valí další korekce. Například za pásmové opravy silnic P3 a P4, které předchozí vedení kraje tři roky protahovalo a při kterých policie v rámci procesu veřejné zakázky zabavovala losovací zařízení, dále za projekt rekonstrukce Domova pro seniory Horní  Planá nebo poslední týden za další chyby v krajských projektech. To vše celkem za dalších cca 200 milionů korun. Přitom zastupitelstvo, které schvalovalo parametry projektů a tedy i kolik na ně kraj bude přispívat, nebylo dosud o ničem informováno, i když kraj s pokutou za projekty již zaplatil a zaplatí o mnoho desítek miliónů více, než zastupitelstvo dosud schválilo. O tom, že kraj dostal pokutu a proč, pan hejtman zastupitele ani veřejnost neinformoval. Zato nezapomněl zveřejnit zprávu, že kraj se statečně korekcím brání a že se proti jedné z nich odvolal.“

Jak bude kraj postupovat v těchto dalších případech, se však zastupitelé nedozvěděli.

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012