ROP Jihozápad se nepovedl, bohužel

19. 3. 2012

Hnutí Jihočeši 2012 se zájmem sleduje úsilí současného vedení Jihočeského kraje o zachování Regionálních operačních programů EU pro další období 2014-2020. Avšak neztotožňuje se s ním. Dosavadní složitá administrace programu a činnost úřadů regionálního rozvoje a jeho výborů, složených vždy z pečlivě vybraných politiků, se totiž jednoznačně neosvědčila.

Vymezení oblastí spolupráce a rozčlenění do mnoha oblastí a os podpory je u ROP Jihozápad programu velmi komplikované. Zvolený způsob administrace je pro žadatele nesmírně obtížný a především málo transparentní. Způsob řízení Regionálního operačního programu vyvolává dojem, že nikdo za nic neodpovídá. Úředníci svádějí potíže s administrací na politiky činné ve výboru a naopak. Komunikace mezi kraji sdruženými v ROP Jihozápad, tj. Plzeňským a Jihočeským, zcela vázne.

Na neprůhlednost hodnocení projektů upozorňovali současní členové Jihočechů 2012 již před několika lety. U projektů například nebylo zveřejněno vlastní hodnocení, některá kritéria umožňovala libovolné hodnocení bez exaktně stanovené stupnice apod. Navíc se ukázalo, že program zaměřený na rozvoj venkovských a méně rozvinutých oblastí, podporoval projekty v území, kde podpora není potřebná. A také se s hodnocením podle všeho manipulovalo.

Bojovat za zachování ROP Jihozápad je tedy z našeho pohledu snahou o udržení netransparentního rozdělování veřejných prostředků. To ovšem neznamená, že by snad do regionů neměly plynout evropské dotace na jejich rozvoj. Naopak. Jen provedení musí být lepší.

Jihočeši 2012 vidí řešení v lepším nastavení programů. Při rozdělení mezi jednotlivé regiony by mělo být přihlíženo k počtu jejich obyvatel, rozloze i stavu infrastruktury. Kraj by měl stanovit 3-4 priority svého rozvoje, které z takového programu budou podpořeny. Tyto priority by měly být zaměřeny především na budování zanedbané infrastruktury v dopravě (obchvaty obcí apod.), v oblasti životního prostředí (čističky, kanalizace, úspory energie) a také v oblastech podporujících rozvoj drobného podnikání, využití nových technologií a inovací.

V pravidlech programu by mělo být zdůrazněno lepší plošné pokrytí kraje s důrazem na zaostávající a okrajové oblasti. Samotná pravidla musejí být jednoduchá a přívětivá pro žadatele a především bez nutnosti sestavovat každou žádost s odborným poradcem.

Budou-li pravidla dobře nastavena, zvládne administraci programu sám kraj bez pomoci speciálního nikomu neodpovědného orgánu, který je k tomu zřízen nyní. Za bezchybnou organizaci administrace by měl být odpovědný konkrétní politik, rada kraje i ředitel krajského úřadu. O přiznání dotací by mělo podle Jihočechů 2012 rozhodovat zastupitelstvo kraje – veřejné projednání tak bude zárukou před zmanipulováním. Zástupce obcí lze zapojit do procesu formulace podmínek, hodnocení a stanovení pořadí, které bude zastupitelstvu navrhováno ke schválení.

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov

Související články:

Obrázek k článku ODS si v jižních Čechách vystavila pravdivé vysvědčení

ODS si v jižních Čechách vystavila pravdivé vysvědčení

29. 8. 2012

ODS si v jižních Čechách vystavila pravdivé vysvědčení, pětku za kvalitu silnic a dopravní obslužnost a dokonce „rathovskou“ sedmičku za čerpání evropských fondů.

©2012-2024 Jihočeši 2012