Informace k povodňové pomoci pro obce i jednotlivce

3. 6. 2013

Krajský úřad Jihočeského kraje spustil na svých webových stránkách (www.kraj-jihocesky.cz) speciální rubriku Povodně 2013, kde lidé najdou odkazy na informace o dopravní situaci, nabídce a požadavcích humanitární pomoci včetně využití dobrovolníků. Kromě toho zřídil povodňovou linku na čísle 800 100 450.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje nabízí vysoušeče. Vydávány jsou na centrálních stanicích v jednotlivých okresech, včetně Českých Budějovic. Požadavky lze uplatnit na telefonu 386 720 240, příp. 950 230 108. „Nejlepší by bylo směřovat požadavky na vysoušeče hasičům vždy za celou obec prostřednictvím starosty. Nebráníme se však i jednotlivým oprávněným požadavkům,“ říká ředitel HZS Jihočeského kraje Lubomír Bureš.

Český červený kříž, který koordinuje činnost dalších neziskových organizací, již zahájil v Českých Budějovicích sbírku materiální humanitární pomoci. Žádány jsou především úklidové prostředky (vědra, košťata, domácí čistící a dezinfekční úklidové prostředky, hadry na podlahy, pracovní a gumové rukavice apod.), kolečka pro odvoz naplaveného materiálu a drobné nářadí (lopaty, motyky hrábě apod.). Uvedenou materiální pomoc mohou občané osobně přinést do sídla Oblastního spolku ČČK, Husova 20, České Budějovice denně v době od 8:00 do 17:00 hodin. Zájemci o pomoc se mohou obracet na telefonní číslo 387 318 520. ČČK vyhoví jak požadavkům jednotlivců, tak celých obcí.

Finanční pomoc pro osoby postižené povodní je možné zasílat několika způsoby. Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice finanční pomoc přijímá pomocí dárcovských SMS – DMS pošlete ve tvaru DMS CCK na číslo 87777. Přispět je možné také na účet Fondu Humanity ČČK: 222885/5500, bez variabilního symbolu.

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012