Vyjádření hnutí JIHOČEŠI 2012 ke studentským protestům

21. 12. 2012

(Předneseno předsedou klubu Lubošem Průšou v bodě Různé na Zastupitelstvu Jihočeského kraje 20. prosince 2012 poté, co KSČM a ČSSD odmítly projednání situace ohledně protestů občanů proti jejich koalici zařadit jako řádný bod jednání.)

Abychom přispěli k vyřešení situace, která nastala v souvislosti s protesty studentů a části veřejnosti proti krajské koalici KSČM a ČSSD, považujeme za nutné sdělit členům Zastupitelstva Jihočeského kraje následující:

Máme s protestujícími studenty shodný názor v jednom – koalice mohla být vytvořena i jinak. Vzniklá koalice totiž není přímým výsledkem voleb, ale až povolebních vyjednávání a rozhodnutím vítěze tedy ČSSD a hejtmana Jiřího Zimoly. Nevidíme do hlav voličů ČSSD, jakou koalici chtěli, když odevzdávali hlasy pro ČSSD. Nemáme důvod nevěřit, že sama ČSSD do těchto názorů snad vidí lépe.

Odmítáme však veškerá obvinění, že protesty studentů podněcujeme. Je to jejich svobodná aktivita, vyjádření názoru, na který mají Ústavou zaručené právo, a myslíme si, že jakákoli obvinění, že s nimi někdo manipuluje, je urážejí a zbytečně vyhrocují situaci.

Domníváme se, že jsme prokázali po volbách, že umíme unést „nevítězství“ a že nestojíme o placené funkce za každou cenu. Stáli jsme o podíl na práci na rozvoji kraje, ale na to jsme zatím málo uspěli ve volbách, abychom mohli určovat, jaká koalice bude vytvořena. Navíc nechceme brát ČSSD a KSČM i jejich voličům víru, že kraj dokážou spravovat dobře a lépe než kdokoli jiný, to je nakonec podstata demokratické politické soutěže.

Z toho, že nejsme v koalici, se nehroutíme a nečekáme, že by nás do ní měli studenti svými protesty dosadit. Myslíme, že je třeba po dnešním jednání zastupitelstva ocenit to, že koalice dnes svým dnešním hlasováním umožnila naši účast ve výborech a např. v dozorčích radách nemocnic (i když určitě v mnohem v menším poměru, než by odpovídalo výsledkům voleb).  To je pozitivní a perspektivní. Kraj totiž nepatří ani ČSSD ani Jihočechům 2012, ale je společenstvím všech jeho občanů, které musí být spravováno odpovědně v jejich prospěch a musí být i zaručena kontinuita takové správy.

Přístup námi nominovaných osob i zastupitelů za naše hnutí k práci ve výborech i k opoziční práci v zastupitelstvu proto bude odpovědný a konstruktivní. Za 4 roky se do koalice může dostat i některá z opozičních stran a zdevastovaný kraj, plný obstrukcí a žabomyších sporů, nemůže být cílem žádné rozumné volební strany.

Považujeme však za nutné zdůraznit, že největší odpovědnost za řešení situace vyvolané studentskými demonstracemi neleží na opozičních stranách, ale na stranách koalice, především pak ČSSD. Pokud setrvají ČSSD a KSČM ve stávající koalici, je to jejich legitimní rozhodnutí. Pokud zvolí jiné řešení, které by se týkalo i našeho hnutí, jsme připraveni o něm s veškerou vážností jednat, i když jak se říká „nevstoupíš dvakrát do téže řeky“…

Protesty studentů na náměstích jsou demokratické. Studenti již prokázali dost rozvahy na to, že budou-li v protestech pokračovat, pak takovým způsobem, aby nevzbuzovali pochybnosti o porušování školského zákona, jak zaznívá z dnes zastupitelstvu předložené petice pana Straky.  Koalice ČSSD a KSČM v Jihočeském kraji je také výsledkem demokratických voleb, i když někteří z nás spolu se studenty mají vzhledem k minulosti KSČM, od které se zcela nedistancovala, pochybnosti, zda je toto demokratické řešení trvalým stavem a zda také přetrvá v případě, kdyby KSČM dosáhla vysokého úspěchu i v příštích parlamentních volbách a ČSSD projevila stejnou vstřícnost ke KSČM jako v našem kraji i v celé republice.

Co však by demokratické již nebylo, a na co si všichni musíme dávat velký pozor, by byla případná perzekuce organizátorů a účastníků studentských protestů. Označování ředitelů, děkanů, učitelů i studentů jako iniciátorů, posílání kontrol do škol apod. již příliš demokratické není. Pokud by skutečně mělo dojít k jakékoli jejich perzekuci, byl by to vážný důvod k protestům všech občanů, kteří chtějí, aby demokracie byla v České republice zachována.

Na závěr mého vystoupení si dovolím shrnout: Pro uklidnění situace je podstatné, aby ČSSD a KSČM důkladně zvážily, zda jsou schopny unést tíhu společné koaliční vlády v kraji. A pokud se stále domnívají, že ano, pak aby dořešily situaci v rezortu školství. Takové jasné rozhodnutí by měly osobně a srozumitelně sdělit studentům jako rovnocenným partnerům, občanům našeho kraje.

JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša

advokát
57 let, Písek
©2012-2024 Jihočeši 2012