Zalekla se ČSSD programu Jihočechů 2012?

6. 11. 2012

K razantním změnám, které do krajského vládnutí chtěli přinést Jihočeši 2012, se ČSSD pod vedením Jiřího Zimoly neodhodlala. Odmítla nabídku na vytvoření protikorupční nekomunistické koalice
s Jihočechy 2012 a KDU-ČSL a domluvila se na koaliční spolupráci s KSČM. Jiří Zimola se tak do historie zapíše jako hejtman, který po 23 letech od Sametové revoluce vrátil vládu nad Jihočeským krajem do rukou komunistů.

Toto rozhodnutí dle sdělení Jiřího Zimoly včera potvrdil Krajský výkonný výbor ČSSD a klub zastupitelů ČSSD Jihočeského kraje.

„Snahou ČSSD nepochybně bude hledat si všemožné alibi pro uzavření koalice s KSČM. Počínaje dohodou o společném postupu tří volebních uskupením TOP/STAN, KDU-ČSL a Jihočechů 2012, příp. příliš velkými požadavky Jihočechů 2012 a jejich partnerů na zastoupení v radě kraje nebo nejistou podporou návrhům ČSSD při zaujímání stanovisek kraje k celostátním tématům. Všechna tato tvrzení jsou pouze účelová a nesmyslná. Pro uzavření rozumné a smysluplné dohody jsme na naší straně učinili vše.

1. Pro odblokování povolebních jednání jsme přistoupili na požadavek ČSSD a dohodli se s našimi partnery z tzv. trojdohody, že jednání s ČSSD povedeme každý samostatně.
2. Po odmítnutí ČSSD účasti TOP 09/STAN v utvářené krajské koalici, připustila TOP/STAN izolované jednání KDU-ČSL a Jihočechů 2012 o vytvoření koalice s ČSSD s tím, že se na takto vzniklé koalici podílet nebude.
3. Při jednání o našem zastoupení v koalici jsme požadovali tři místa v radě pro Jihočechy 2012 a jedno pro KDU-ČSL, tedy celkem čtyři, oproti sedmi zástupcům ČSSD, kteří by tak v jedenáctičlenné radě měli jasnou většinu 7 : 4. Pro připomenutí – ODS měla v minulém volebním období také čtyři místa v radě.
4. Pro jednotný postoj kraje v celostátních otázkách jsme ČSSD navrhovali smluvní úpravu mechanismu, jak dojít v těchto otázkách k dohodě.

Spíše to tedy vypadá, že se Jiří Zimola a jeho kolegové z ČSSD zalekli propracovaných programových tezí dohody, které směřovaly k zavedení průhlednosti a pořádku na krajském úřadě a dali přednost pohodlnému nekomplikovanému vládnutí s komunisty pojištěnému předáním kontrolního výboru do rukou ODS,“ uvedl volební lídr Jihočechů 2012 Luboš Průša.

To byla další, možná nechtěně sdělená informace, která zazněla při posledním jednání ČSSD s Jihočechy 2012 a KDU-ČSL v pondělí dopoledne: že na nejdůležitější kontrolní pozici uvolněného předsedy kontrolního výboru počítá ČSSD se zástupcem ODS. Současně zástupci ČSSD odmítli jednat o tom, s jakou rolí počítají pro KSČM. Z toho zástupci Jihočechů pověření vyjednáváním (Vondrys, Průša, Hroch) usuzují, že koalice s KSČM již byla dohodnuta a vyjednavači ČSSD jen „statečně“ dvě hodiny předstírali, že jejich zájem o koalici s KDU-ČSL a Jihočechy 2012 stále trvá. Nabízí se otázka: Mysleli uzavření koaliční dohody s KDU-ČSL a Jihočechy zástupci ČSSD někdy vážně?

V krajské „vládě“ tak oproti minulému volebnímu období vlastně dojde jen k drobné rošádě, kdy roli koaličního partnera hrála ODS a roli krotké a přátelsky nakloněné opozice právě KSČM. Obě tyto strany si role jen prohodí a „pohodlné vládnutí“ Jiřího Zimoly může pokračovat. Až na to, že oproti minulému volebnímu období tentokrát bude v zastupitelstvu velmi silná opozice Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN, která bude kroky krajské vlády pečlivě hlídat a kontrolovat. 

Jihočeši 2012 ve svých personálních požadavcích při jednání s ČSSD sledovali především možnost garantovat osobně plnění svého progresivního programu, přitom však v průběhu jednání činili i ústupky. Původně požadovali resort dopravy, investic, veřejných zakázek, rozvoje a evropských dotací, který v předchozím období ovládala ODS (po většinu období prostřednictvím tehdejšího prvního náměstka hejtmana Martina Kuby). Tento resort smutně „proslul“ podezřelým rozdělováním zakázek a podezřením z podílu na netransparentním nakládání s dotacemi Regionálního operačního programu Jihozápad. Poté, co Jihočechům 2012 ČSSD oznámila, že tento rezort je pro ČSSD stěžejní a její vyjednavači jej požadují pro svého zástupce, ucházeli se Jihočeši o rezort financí a majetku, který dle sdělení zástupců ČSSD byl volný a mohl být předmětem dalšího vyjednávání.  

Dále měli Jihočeši 2012 zájem o resort rozvoje venkova a KDU-ČSL se měla ujmout kultury a školství. Na všechny pozice byli navrhováni zkušení odborníci (Průša, Hroch, Talíř). Tyto tři uvolněné radní pak měl za Jihočechy doplnit jako neuvolněný radní Jan Samohýl z partnerského hnutí Jihočechů Občané pro Budějovice. Sociální demokracie s tímto uspořádáním, které jí v radě kraje zaručovalo sedm míst, z toho čtyři uvolněná, na jednáních souhlasila a vyjádřila se.

„ČSSD se vyjádřila, že s naším programem nemá problém a naše personální požadavky nepovažuje za přehnané. Nakonec však dala přednost zcela jinému uspořádání krajské vlády. Vypadá to, že při tvorbě koalice nakonec zvítězily zákulisní dohody a celostátní politické zájmy nad snahou o dynamický rozvoj Jihočeského kraje a o řešení důležitých problémů kraje. Jednání s Jihočechy 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN podle všeho měla sloužit jen jako zástěrka nebo kamufláž, než bude od počátku připravovaná a z pozadí ‚tlačená‘ koalice ČSSD-KSČM zralá ke schválení a uzavření,“ dodal Luboš Průša.

Trojdohoda Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN o společném povolebním vyjednávání bude zřejmě transformována v dohodu o povolební opoziční spolupráci. Za účelem stanovení dalšího postupu se zástupci stran sejdou již ve čtvrtek, ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva kraje. Všechny tři strany budou v opoziční roli pracovat v rámci možností na prosazení společného programu (společné priority JIH 12, KDU-ČSL a TOP 09/STAN viz příloha, podrobný program Jihočechů 2012 zde), na němž se při uzavření dohody domluvily a který pravděpodobně ČSSD vyděsil jak množstvím úkolů, které by musela řešit, tak i mírou transparentnosti počínání samosprávy, která by v orgánech kraje i na krajském úřadě musela být zajištěna.

Jaký program bude ČSSD sama naplňovat, není jisté, neboť pětistránkový velmi obecný dokument plný neurčitých proklamací označovaný jako „Volební program jihočeské ČSSD pro krajské volby 2012“ zmizel ze stránek hejtmana Jiřího Zimoly hned po volbách a kde jej lze v současné době nalézt, není známo.

„Děkujeme všem lidem a voličům, kteří nás podpořili. Jejich hlasy určitě nepřijdou nazmar. Přinejmenším zabránily v přímém pokračování kraji škodlivé velké koalice ČSSD-ODS. Z opozice sice budeme mít jen omezené možnosti plnit náš program, ale budeme se snažit prosadit maximum z toho, k čemu jsme se voličům zavázali. Zejména budeme plnit kontrolní úlohu zásadové opozice. Jelikož trojdohoda Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN disponuje nemalou silou 16 mandátů, mohou si být občané Jihočeského kraje jisti, že budeme opozicí silnou a také velmi slyšitelnou, což bude oproti minulému volebnímu období, kdy se na kraji vládlo skoro tajně, se zákulisními zásahy, zásadní a pozitivní změna,“ uzavřel Luboš Průša.

POZNÁMKA: Jelikož není možné na stránkách ČSSD nebo Jiřího Zimoly volební program ČSSD dohledat, přinášíme Vám ho pro srovnání v příloze sami; stejně tak i program KSČM.

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

Související články:

Obrázek k článku Uzavřeli jsme dohodu s TOP 09 a KDU-ČSL

Uzavřeli jsme dohodu s TOP 09 a KDU-ČSL

13. 10. 2012

Vážení přátelé, první povolební jednání jsme zahájili se stranami, jejichž programy a cíle nám jsou nejbližší. S TOP 09 a KDU-ČSL jsme uzavřeli dohodu o společném postupu v dalších povolebních vyjednáváních – dohromady máme 16 mandátů. Další oslovenou stranou bude ČSSD. 

Obrázek k článku Podstatou trojdohody je program

Podstatou trojdohody je program

18. 10. 2012

Dohoda mezi Jihočechy 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN není silovým uskupením, za jaké je označuje hejtman Jiří Zimola, který odmítá se všemi stranami jednat společně. Podstatou "trojdohody" je program, neboť všechny tři strany se shodují na boji proti korupci, zvýšení transparentnosti a efektivity řízení kraje a urychlení jeho rovnoměrného rozvoje. Představitelé všech tří stran toto dnes sdělili dopisem hejtmanovi a vyzvali ho k dalšímu jednání.

Pomáháme odblokovat jednání s ČSSD

23. 10. 2012

Protože ČSSD i nadále odmítá jednat s Jihočechy 2012, KDU-ČSL a TOP 09 společně, domluvili se včera večer jejich představitelé na vstřícném kroku vůči ČSSD, aby pomohli odblokovat povolební jednání a usnadnili tak vznik nekomunistické protikorupční koalice.

Jihočeši 2012 jednali s ČSSD

30. 10. 2012

V úterý 30. října se uskutečnilo první jednání Jihočechů 2012 s ČSSD. Ta souhlasila se všemi programovými prioritami Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09, na nichž se tyto strany shodly v oblasti protikorupčních opatření, větší transparentnosti veřejné správy, rovnoměrného rozvoje kraje a přehodnocení některých velkých investičních a dopravních projektů.

Obrázek k článku Druhé kolo jednání s ČSSD

Druhé kolo jednání s ČSSD

1. 11. 2012

Dnes ráno (1. 11.) se sešli zástupci JIH 12, KDU-ČSL a TOP/STAN. Dohodli se, že vytvoření nekomunistické protikorupční koalice umožní samostatné vyjednávání každé ze tří stran dohody – a to tak, aby mohla vzniknout koalice JIH 12, KDU-ČSL a ČSSD. Podmínkou vytvoření takové koalice nadále zůstává přijetí společných priorit z 21. 10. 2012 zakotvením v koaliční smlouvě a dostatečné personální a organizační záruky pro naplnění těchto programových priorit.

Obrázek k článku Programové priority trojdohody JIH 12, KDU-ČSL a TOP 09/STAN

Programové priority trojdohody JIH 12, KDU-ČSL a TOP 09/STAN

21. 10. 2012

Představitelé tří stran dnes uzavřeli dodatek k dohodě o společném postupu s celkem 19 programovými prioritami, jež budou v tomto volebním období prosazovat a které předloží ČSSD jako návrh při jednáních o vytvoření protikorupční nekomunistické koalice.

©2012-2024 Jihočeši 2012