Rozhovor Michala Doktora pro Týdeník Jindřichohradecka

9. 10. 2012

Mým domovem je Jihočeský kraj (Týdeník Jindřichohradecka, 8.10.2012)

Nemohu začít jinak, než otázkou na vaše hlavní volební heslo. Kdo je podle vás kmotr?

Kmotři jsou lidé ovládající svým vlivem politiku. Nemají však žádný mandát z voleb, neskládají účty voličům a nenesou tedy ani odpovědnost – nemusí nic vysvětlovat, proto se jejich priority i pohled na řešení věcí tolik liší od potřeb voličů. Nejsou problémem jediné strany, jsou prokletím slabých a krátkozrakých vůdců.

A co dělají v politice?

Dotáhnou na stupně vítězů i kulhavého koně. Dosadí na volitelné místo kandidátky lidi, kteří neumí formulovat vlastní myšlenky, šedé myši se škraloupy. Všimněte si prosím, kolik lidí v politice vůbec mluví, kolik jich prezentuje odborné i obecné názory? Vždyť v Parlamentu sedí poslanci dvě či tři volební období, aniž by veřejnost znala jejich hlas! Většinou se jejich jména připomenou jen v souvislosti s nějakými večírky, golfy a obchodem. Tací poslanci, jedno jestli v parlamentu regionálním či centrálním, na povel opouštějí volební program, zásadní body smlouvy s voliči. Oni mají svého kmotra, tedy své jisté, a příště budou zase tam, kde je kmotr potřebuje mít. Odtud se bere základ rozčarování, znechucení lidí politikou. Pan poslanec Baštýř má svůj báječný obchod s pozemky pod dálnicí, bude jistě hlasovat pro zvýšení daní, i když je to v přímém rozporu s programem strany z volebního roku 2010, a v dalších volbách bude tam, kde ho potřebuje mít „majitel stáje“. 

Strany voliče štvou. Zdá se, že většina lidí se kloní k levicovým programům jako protestu vůči vládě. Odstoupil desátý ministr vlády. To je přeci hlubší problém, než aby za to mohlo pár kmotříčků?

Rozčarování, naštvání voličů pramení přeci z hlubokého nesouladu mezi volebními programy stran vládní koalice a realitou. Přičemž projekt „LIDEM“ nestál ve volbách. Žádná ze stran neměla v programu zvyšování daní. Žádná neměla v programu přijetí Evropského Stabilizačního Mechanismu, který pro nás může znamenat riziko několika set miliard korun plnění. Bývalý ministr Drábek, aby zavřel svým úředníkům ústa – jelikož, považte jen tu troufalost – na poradách sdělovali námitky a připomínky k navrhovaným změnám, vydal nařízení zakazující komunikovat s médii. Projev nesouhlasu či odlišného názoru byl vnímán jako porušování pracovní kázně i uvnitř úřadu. Nepotřebujeme zvyšovat daně, potřebujeme dobré hospodáře. A dobrý hospodář udělá správné rozhodnutí bez ohledu na to, že se dotýká jeho samotného, bez ohledu na to, že dopadne na jeho okolí. Kulhavý kůň, abych tedy použil již jednou použitý příměr, toto nikdy neučiní. Nikdy nepůjde proti „majiteli své stáje“. Kdo by se příště postaral o jeho zvolení? Kdo by mu příště zajistil dostatečnou většinu ve straně, vždyť neumí mluvit, neumí formulovat myšlenky. Potřebuje své velké černé auto a víkendy na golfu.

Vyhraje-li volby levice, daně se ale spíše ještě zvýší, není tedy návrh vlády menším zlem?

Každé zvýšení daní je krajnost. V zásadě není důležité, jestli zvyšujete daně o desetník nebo stokorunu. Zvýšením daní zbavujete lidi části jejich svobody a dáváte jim vzkaz: „já už neumím hospodařit s tím, co mám“. Stát musí využít veškerých možností, najít všechny vnitřní rezervy k úsporám na straně jedné a zvýšit své příjmy bez zvyšování daní na straně druhé. A teprve poté, není-li již jiného řešení, je možné uvažovat – zdůrazňuji slovíčko uvažovat – o zvýšení výnosu daní z jejich zvýšení. Takový manévr ale nefunguje jako peněžní automat. Neplatí úměra, kdy čím více tlačíte, tím více vybíráte, naopak.  A naše ekonomika a tedy i daňový systém trpí tím, že břemeno daní přenáší na ty, které „vidí“. Roste tlak na ty, kteří se pohybují v reálné ekonomice – daně platí, a daleko méně postihujeme chování těch, kteří stojí mimo ni.

Kandidujete do krajského zastupitelstva za nový subjekt Jihočeši 2012. S kým hodláte spolupracovat po volbách a s kým ne? Podáte si ruku s ODS, odkud jste odešel?

Spolupráci s KSČM naprosto vylučuji. Dosavadní hra na kontrolní funkce, opozici, v níž KSČM obsazuje placená místa, aby konstruktivně mlčela, je-li to potřebné, a jindy vyla jako smečka vlků, je divadlo. Divadlo, zvyšující komunistům preference a posilující jejich ekonomické zázemí, nic víc, ale také nic míň! Nechovám k ODS žádné předsudky, ani žádný sentiment. Kdybych volil ODS, volil bych Jana Váňu a Karla Matouška. Projekt Jihočeši 2012 stojí na jasně formulované odpovědnosti, zásadách naprosto otevřené komunikace všech rozhodnutí krajského zastupitelstva, provozních i investičních. Ke koaličnímu projektu se budou moci přihlásit všichni, kteří budou tyto zásady ctít a respektovat.

Jste také sportovec, financování sportu kolabuje i přes nový zákon a zavedení zdanění hazardu. Jak se změní financování sportu krajem v pojetí Jihočechů 2012?

Sport trpí dluhy z minulosti. Výstavba a provoz Sazka Arény vysály zdroje určené na rozvoj sportu několika let. Pokus nahradit tyto výpadky novým zákonem o zdanění hazardu nevyšel. Klesá množství přihlášených – zdaněných přístrojů, výnos daně je tedy nižší než odhadovalo MF ČR.  Určitě je na místě revize tohoto pokusu. Část výnosu zdanění hazardu by měly společnosti vyplácet přímo sportovcům a část odvádět do státního rozpočtu. Pro příjemce přímé podpory však musí platit přísná regulace. Podpora z krajského rozpočtu by měla být vázána na jednoznačnou schopnost příjemce prokázat, že zdroje byly využity na financování mládežnického sportu. Musí být zcela vyloučeno riziko přelévání peněz z mládežnických projektů do sportování dospělých, tím spíše komerčních kategorií. Kraj by neměl hrát roli arbitra a vybírat, který sport je ten lepší, o tom musí rozhodovat sportovci, případně jejich rodiče a divácký zájem.

ČSSD varuje před rušením zdravotnických zařízení, považujete toto téma za tak alarmující?

Každý z nás je citlivý na své zdraví, okolnosti a podmínky svého života. Myslím, že toto je od ČSSD faul, navíc opakovaný. Například v Dačicích občané svou zkušenost s rozdílem mezi sliby a realitou mají. Absolutně nejdůležitějším kritériem je akutní péče, rychlá zdravotnická pomoc. V našem kraji jsou místa s nepochopitelnou hustotou pokrytí – Táborsko s třemi výjezdovými pracovišti v ose Veselí n. Lužnicí – Tábor a naopak oblasti bojující o dojezdové časy, zejména Prachaticko – speciálně Šumava a náš okres. Chceme vylepšit pokrytí zde a využít rezervy jinde. Náš kraj má v zásadě optimální síť zdravotnických zařízení, myslíme-li nemocnice. Já vidím problém jinde – v segmentu privátních praxí. Stárnou nám lékaři v profesích chirurgických, ortopedických, nikde nevidím zástupy nových zubařů či optiků, kteří by snili o kariéře lékařů „na vsi“. Tady bude muset „kraj“ sehrát roli komunikátora, takového „postrkovatele“ pojišťoven, obcí a měst. 

Jak odhadujete vaše volební šance?

Máme jednoznačně nejlepší tým. Vnitřně velmi pevný, nabitý pozitivní energií a zkušeností z pádů i vzestupů, to je myslím velmi důležité. Máme vynikající profesní skladbu a dobrý věkový průměr kandidátů. Podařila se nám kampaň, její produkty. Používáme nezaměnitelnou grafiku. Velké strany se snaží o vytlačování celostátními tématy a o absolutní naštvání nerozhodnutých voličů, to je evidentní. Ačkoliv to zní absurdně, je to pro ně velmi výhodné. K volbám tak mají přijít pouze tvrdá voličská jádra a pak je výsledek voleb jednoduchá matematika. Myslím, že při vyšší volební účasti máme šanci na volební zisk 17 %.

Proč by měli lidé volit Jihočechy 2012, proč Vás?

Jsem v politice od roku 1998. Nikdy jsem neovlivnil, nezasahoval do žádného veřejného výběrového řízení, nepostrkoval žádnou takovou soutěž nějakým předem daným směrem. Podpořil jsem za ta léta stovky projektů v našem kraji. Považuji to za samozřejmost, nikoliv svou výsadu či zásluhu. Jihočeský kraj je můj domov. Kandidáti našeho projektu jsou vaši skuteční sousedé, ti před vámi na Hlubokou neutečou.

Michal Doktor

Michal Doktor

ekonom
56 let, Lišov

Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).

©2012-2024 Jihočeši 2012