Vlídné jižní Čechy a šetrný cestovní ruch

9. 10. 2012

Jihočeský kraj z pohledu turismu a volnočasových aktivit, to jsou památky, hrady, zámky, příroda, krajina. Lidé sem jezdí nejen za poznáním, ale také za aktivitami, které mohou nahradit dovolenou v zahraničí.

Na jihu Čech žily slavné a mocné rody, které nám zanechaly bohatý odkaz kulturní i přírodní. Ke klasikám navštěvovaných míst patří památky UNESCO (Český Krumlov, Holašovice), krajské město České Budějovice a také zámky Hluboká, Třeboň, Jindřichův Hradec, Orlík, Zvíkov, či kláštery Zlatá Koruna, Vyšší Brod, Milevsko.  Má zde kořeny husitské hnutí, které ve významném časovém úseku ovlivnilo chod celé Evropy. V jižních Čechách se narodilo nebo tvořilo, či tvoří mnoho umělců. Jezdí se sem „na vodu“ (stojatou i tekoucí) a také „na kolo“ či do hor. I občas kontroverzní elektrárna, ačkoliv se to nezdá, je pro některé návštěvníky kraje turistickým cílem. Jižní Čechy jsou spojeny s rybníkářstvím a typickou gastronomií. Toto jsou některé základní pilíře, o které se můžeme opřít i v budoucnu.

Vedle toho však existují i lokality méně známé, které by si zasloužily větší mediální pozornost, větší zapojení do kraje jako celku, větší návštěvnickou podporu.

Na kraj a jeho roli v popisovaném oboru se dívejme jako na region, tedy celek, který nabídne návštěvníkům produkty, které se nevyplatí realizovat jednotlivým městům samostatně. Kraj jako instituce by měl fungovat zejména jako centrála propagace, PR a prezentace, a to také směrem do zahraničí, neboť český návštěvník hledá spíše konkrétní akce, kdežto ten zahraniční může váhat a zvolit regiony podobné, ale jinde.  S jižními Čechami se v podtextu vždy pojí jistá zadumanost a vysoká citlivost k nakládání s krajinou a k nepřekročení meze jejího nadměrného komerčního vytěžování. Toto by mělo zůstat východiskem i do budoucna, při uplatnění dalších možných nápadů a námětů. 

Vyváženost jihu a severu kraje

Šumava je špičkovou turistickou destinací kraje. Jsou zde ale i sousedící Novohradské hory, či atraktivní destinace severu kraje. Podporou cyklostezek, propagací, zdůrazněním lokálních atraktivit lze zvýšit turistickou návštěvnost, podnítit větší rozvoj infrastruktury a zaměstnanost v tomto oboru v těchto zónách. Jedná se o přirozenou protiváhu dosavadních atraktivit, o rozšíření nabídky pro návštěvníky prostoru mezi Prahou, Českým Krumlovem a česko-moravským pomezím.

Mikroregiony na hranicích s ostatními kraji jsou přitom přirozenými vstupními bránami do kraje. Návštěvníka ze všech stran by měl naváděcí systém přivést do vstupních infocenter, kde by se dozvěděl vše o kraji, jeho turistických produktech a akcích. Daný mikroregion pak může využít této praxe k žádoucí sebepropagaci.

Rodáci a osobnosti

V návaznosti na bohatou historii a množství slavných rodáků lze připomenout různými způsoby a akcemi jejich výročí. Jistě, mělo by vždy jít o výročí osobností s nadregionálním významem, viz Mistr Jan Hus, či Rožmberkové.  Kraj by měl podporovat tyto akce zejména mediálně a formou grantů, které průhledně zapojí do projektu soukromý kapitál a všechny zájemce s dobrými nápady.

Přeshraniční spolupráce

K příhraničním oblastem máme historicky velmi blízko. Ve spolupráci dotčených euroregionů může Jihočeský kraj realizovat akce na další a těsnější propojení sousedících oblastí. Ať vytvářením turistických tras a cyklostezek, či informacemi o ubytování, kempech, památkách – to vše právě i v historických souvislostech, např. speciálními trasami po stopách společných historických odkazů. Mnoho zahraničních návštěvníků si totiž uvědomí historický význam kraje až v dějinném kontextu s Evropou.

Jihočeská karta

je prověřeným způsobem, jak návštěvníkům kraje zajistit operativní informační a organizační servis. Karta se v jednotlivých informačních centrech dobije aktuální nabídkou dané části regionu. Jednotný design a systém nabídne návštěvníkům lepší orientaci. Úlohou „kraje“ v tomto projektu by byla komplexní propagace a marketing, zakoupení technologie a softwaru a  logistika projektu ve spolupráci s regionálními infocentry. Úlohou jednotlivých částí regionu by pak byla organizace akcí a „naplnění“ karty projekty, slevami apod. Většina destinací už s kartami začíná pracovat, problémem se ukazuje právě vysoká pořizovací hodnota technologie, která se menší oblasti nevyplatí.

Velo systém

je souvisejícím produktem nabídky v cestovním ruchu.  Systém půjčování kol přímo ze stojanu na ulici je rovněž prověřený v zahraničních městech a lze jej uzpůsobit podmínkám našeho kraje.

Do půjčovny by bylo možno se registrovat např. právě prostřednictvím Jihočeská karty, Turista přijede do oblasti např. vlakem z Prahy, zapůjčí si kolo ze stojanu v městě A a jede do města B, kde kolo vrátí na určeném místě a pokračuje ve svém dalším zvoleném programu.  Úloha kraje v projektu je velmi podobná jako v případě Jihočeské karty. Stanoviště kol se umístí na hlavní turistické trasy, ale také ve spolupráci s radnicemi či podnikateli na trasy méně známé, které klient díky systému může objevit.

Slavnosti řek

Kulturně – sportovní akce na splavných řekách kraje, kde bude možno zapojit i místní podnikatele. Podpora vodáckého sportu, dalších volnočasových aktivit i kultury. Projekt, který by se mohl realizovat opět formou konkrétního grantu.

Infocentrum v Praze

Rčení, že „kdo není v Praze, jako by nebyl“, není přílišnou nadsázkou. Propagace kraje na dobré adrese v Praze by měla být zaměřena zejména na zahraniční návštěvníky, s nabídkou konkrétních akcí, na organizace zájezdů do vybraných jihočeských destinací (např. Po stopách…), zajištění pobytů, včetně průvodce. Samozřejmostí musí být interaktivní web.

Nemá jít jen o pouhou kancelář s letáky. Infocentrum musí interaktivně prezentovat všechny turistické atraktivity, poskytnout možnost zakoupení vstupenek na konkrétní akce, nabízet turistické balíčky, či registraci Jihočeských karet, apod. Tento typ informačního centra provozuje v Praze např. Burgundsko.

Ing. Jiří Fišer

Ing. Jiří Fišer

projektant a vodohospodář, starosta Tábora v letech 2010-2018
69 let, Tábor
©2012-2022 Jihočeši 2012