Ing. Marie Paukejová

Věk: 65 let
Povolání: sociálně-právní poradkyně
Bydliště: České Budějovice

„Nadějné mládí a důstojné stáří všem“ – to považuje za svou politickou prioritu sociální poradkyně Marie Paukejová z Českých Budějovic.;

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika a řízení průmyslu. Pracovala v zahraniční korespondenci Strojimportu, jako referentka investic národního podniku Pleas v Havlíčkově Brodu, poté jako OSVČ. Dlouhodobě se věnuje sociální oblasti, nyní působí jako sociální pracovnice a poradkyně.

V devadesátých letech se zapojila do politiky v barvách ČSSD. Byla tajemnicí a posléze místopředsedkyní Sociálně demokratických žen, v letech 1994 až 2006 byla zastupitelkou Statutárního města České Budějovice a pracovala rovněž jako asistentka poslance PS PČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduarda Zemana. Nyní je místopředsedkyní Suverenity – bloku Jany Bobošíkové.

„Nikdy jsem politiku nepovažovala za zdroj svého osobního příjmu či prospěchu, ale přirovnávám ji pro sebe k ‚adrenalinovému sportu‘. Jako zastupitelka města jsem byla přesvědčena, že se mi bude dařit prosazovat otevřenou, perspektivní a spravedlivou sociální a bytovou politiku, které zůstávají alfou a omegou mé každodenní občanské práce dodnes. Své názory a politické zaměření nehodlám měnit.“

V roce 2006 se plně začala věnovat občanskému sdružení Jihočeská RŮŽE, které provozuje Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou (azylový dům) a Poradenské centrum – rovné šance pro všechny v Českých Budějovicích (občanská poradna). „Zkušenosti, plynoucí z práce na obou těchto místech, mě dovedly k přesvědčení, že v naší zemi sociální a bytová politika prakticky neexistuje. Lidé trpí nezaměstnaností, nedostatkem financí, vysokou zadlužeností, nemožností získat finančně dostupné bydlení a brutálními praktikami šmejdů nejrůznějšího zaměření (majitelé bytů a ubytoven, exekutoři, lichváři a pseudozaměstnavatelé). Všem těmto šmejdům vyhlašuji válku a svoji současnou kandidaturu považuji za kouřový signál k vykopání válečné sekery.“


poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012