Zbytečné Šumavské elektrické dráhy

26. 9. 2012

Jedním z plánovaných rozvojových projektů současného vedení kraje jsou tzv. Šumavské elektrické dráhy (ŠED). Tento projekt je zanesen v Zásadách územního rozvoje i územním plánu. Jedná se o modernizaci stávajících tratí a rozšíření o nové železniční trati v oblasti Lipenska a Pošumaví.

Nejvýznamnější částí, která zároveň budí největší pozornost veřejnosti, je zbudování nové železniční trati mezi Lipnem nad Vltavou a Černou v Pošumaví. Tento úsek by byl napojen v Lipně nad Vltavou na stávající trať do Rybníka a v Černé v Pošumaví by navazoval na trať České Budějovice – Volary. Podle plánu by nebyl obsluhován klasickými vlakovými soupravami, ale soupravami na rozhraní vlaku a tramvaje, tzv. lehké železniční spojení. Na první pohled jistě líbivý projekt, nicméně na pozadí stojí několik problémů.

Komu by měla tato forma přepravy sloužit? Podle projektu se počítá s využíváním místními a především turistů – napojení sportovních a rekreačních lokalit podél lipenské přehrady. V současné době je úsek obsluhován autobusovou dopravou, o velké vytíženosti těchto spojů nemůže být řeč, a to ani v turistické sezoně. Zavedení nové formy přepravy by jistě nějaké nové cestující přilákalo, nicméně jistě ne plánovaných 5 148 lidí za den v sezoně[1], pro srovnání vlaky RegioJet mezi Prahou a Ostravou přepraví denně zhruba 3 500 osob[2]. Pokud se podíváme na mimosezonu, tak plán je 2 400 přepravených denně. Samotné obce ležící na novém úseku trati (Lipno, Frymburk, Černá) mají ale dohromady zhruba 2 600 obyvatel, čili denně by museli všichni obyvatelé těchto obcí nasednout do vlaku a někteří dokonce dvakrát, zdá se vám to reálné? Také je potřeba mít na paměti, že počet cestujících v regionálních vlacích spíše klesá a spoje se ruší. Dalším problémem projektu v současné podobě bude doba jízdy, autem tento úsek přejedete za zhruba 20 minut, vlak bude nepochybně pomalejší, tedy méně atraktivní. Z těchto čísel nám jasně vychází finanční nerentabilita provozu, pokud by byl provozovatelem Jihočeský kraj či jiná veřejná instituce, znamenal by provoz každoroční zátěž veřejných rozpočtů v řádech milionů, které by samozřejmě chyběly jinde.

Kolik to bude stát? Zatím byla nastíněna pouze provozní stránka věci. Samotné investiční náklady odhaduje Jihočeský kraj ve svých materiálech na zhruba 10 mld. Kč.[3] V samotné studii ŠED se uvádí částka 3,6 mld.Kč. Kraj v tom tedy vůbec nemá jasno. Plánuje se využití Evropských fondů a finanční pomoci samotného státu, tedy vše z veřejných peněz. V době ekonomické stagnace a hledání úspor je tato suma přímo astronomická, navíc když v kraji chybí infrastruktura daleko vyšší důležitosti, jako je dálnice D3 či mnoho potřebných obchvatů kolem obcí a měst.

To, co v současné době ale nejvíce trápí občany a podnikatele v zasaženém území, je samotná trasa železnice, které by musely ustoupit rekreační objekty či provozy cestovního ruchu. V současné době existuje v navrženém území vymezený koridor, jako územní rezerva, která znemožňuje jakékoli aktivity v daném prostoru. Existuje požadavek obcí, aby bylo změněno trasování, které by kopírovalo současnou silnice II/163 k tomuto požadavku je nutné provést studii. Pokud by chtěl kraj dopravní situaci a cestovnímu ruchu pomoci, bylo by daleko přínosnější provést rekonstrukci a posílení silnice mezi Frymburkem a Černou v Pošumaví se souběžným vedením cyklistické trasy, neboť současný stav neodpovídá intenzitě a bezpečnosti smíšenému provozu aut a cyklistů.

 

Jihočeši 2012 a ŠED

Jihočeši 2012 nevnímají ŠED jako prioritu v oblasti cestovního ruchu ani v oblasti dopravy, kde považujeme za mnohem efektivnější a pro občany přínosnější investice do obchvatů měst a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd. Pokud by mělo k realizaci ŠED dojít, mají Jihočeši 2012 podmínku nalezení investora a provozovatele, který bude ochoten nést riziko ztrátovosti.Podle nás by jediným reálnáým investorem mohla být Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta však stejně jako Ministerstvo dopravy ČR o projekt neprojevili sebemenší zájem. Jihočeši 2012 tedy nechtějí poskytnout na realizaci a provoz tohoto projektu veřejné peníze, neboť máme na paměti projekty s daleko vyšší prioritou a významem efektivity. Zlepšení dopravní dostupnosti oblasti Lipenska je možné daleko lépe dosáhnout zvýšením komfortu veřejné dopravy zavedením IDS a rekonstrukcí silniční infrastruktury v oblasti.

 

[1] iDNES: http://budejovice.idnes.cz/nova-zeleznice-u-lipna-muze-poslat-k-zemi-domy-chaty-i-novy-hotel-phd-/budejovice-zpravy.aspx?c=A120218_1735213_budejovice-zpravy_sfo

[2] RegioJet: http://www.studentagency.cz/pro-media/tiskove-zpravy/2012-08-Nove-spoje-na-zari-jiz-v-prodeji.html

[3] https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcmVzdG92bGFrbmVqZWRlfGd4OjE3NmUxMTViMjkzOGVkZTE

Ing. Mgr. David Sláma

Ing. Mgr. David Sláma

ekonom
31 let, České Budějovice
V roce 2010 spoluzakládal hnutí Občané pro Budějovice a byl za něj zvolen do zastupitelstva města. Je také členem kontrolního výboru zastupitelstva města a působí jako předseda dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice.
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012