Obce dostanou další peníze na opravu komunikací

13. 9. 2017

Dalších téměř 8,5 milionu korun poskytne Jihočeský kraj obcím do tří tisíc obyvatel na opravu místních komunikací. Hodnoticí komise už vybrala úspěšné žadatele o dotaci a krajští radní doporučili jihočeskému zastupitelstvu, aby poskytnutí příspěvku schválilo. Zastupitelé budou kromě jiného i o tomto bodu jednat ve čtvrtek 21. září, přičemž schválení dotačních příspěvků je velmi pravděpodobné.

Jihočeský kraj na opravu místních komunikací v podobě nového dotačního titulu už na jaře vyčlenil 50 milionů korun. V první výzvě bylo podáno celkem 74 žádostí. Z toho 24 žádostí bylo duplicitních, 14 jich bylo vyřazeno pro formální nedostatky a několik žadatelů zaměnilo termíny "oprava" a "rekonstrukce". Hodnoceno proto bylo 36 žádostí, přičemž obce od Jihočeského kraje nakonec obdržely 25 milionů. Vzhledem k nevyčerpané částce z původně schválené sumy 50 milionů tedy Jihočeský kraj vyhlásil druhou výzvu k podávání žádostí o dotaci.   

poslat odkaz e-mailem
©2012-2018 Jihočeši 2012