Budoucnost pro mladé

9. 10. 2012

V mladých lidech vidíme budoucnost Jihočeského kraje. Sami však potřebují vhodnou perspektivu, aby neodcházeli za lepším vzděláním a zaměstnáním jinam. My ji nabízíme.

Jsme rozhodně pro zachování stávající sítě středních škol. Změny však musí nastat v oborovém složení výuky, která se musí více přiblížit potřebám praxe. Podpoříme jak učňovské školství, tak i vznik kvalitních technických oborů na vysokých školách, které nabídnou studium i praxi přímo v kraji.

Zavedeme grantový program podpory prvního zaměstnávání absolventů středních a vysokých škol, aby mohli získat potřebnou praxi. Prostředky na jeho zřízení chceme získat ze 110 milionů korun, kterými ČEZ na základě dohody s krajem každý rok podporuje svůj záměr rozšířit Jadernou elektrárnu Temelín, ale jež jsou nyní rozdělovány tajně – pravděpodobně na ‚spřátelené projekty‘ několika vyvolených.

Nové zajímavé pracovní příležitosti chceme mladým lidem nabídnout v oblasti inovací a výzkumu. Posílíme propojení vědy, výzkumu a praxe včetně zapojení vysokých škol. Naším cílem je vybudovat síť technologických a vědeckých center v kraji; inspirací je nám především Horní Rakousko, kde tato síť již několik let funguje.

Další potenciál pro podnikání i zaměstnání se ještě stále skrývá v cestovním ruchu – jen je třeba přestat posílat dotace jen do několika málo vyvolených městeček nebo soukromým majitelům hotelů, ale pomoci s rozvojem nových destinací, jako je Orlicko, Novohradsko či Táborsko.

 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

děkan PřF JU, poslanec, městský zastupitel
53 let, České Budějovice
Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, vědec, hudebník, letec, sportovec, otec čtyř dětí. Před dvěma roky byl zvolen do zastupitelstva Českých Budějovic jako nezávislý kandidát za hnutí Občané pro Budějovice.
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012